คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดมหันตาวนาราม บ้านแก้งใหญ่ ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กาฬเกษ
นิทานพื้นบ้าน
2/38
ไก่แก้ว
นิทานพื้นบ้าน
1/20
คัทนาม
นิทานพื้นบ้าน
1/26
จันทคราฬ
นิทานพื้นบ้าน
2/51
จันทสมุท
นิทานพื้นบ้าน
1/11
จำปาสี่ต้น
คัมภีร์ภาษาบาลี
1/14
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
4/45
เจตนาเภท
บทสวดและพิธีกรรม
1/15
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/5
ฉลองข้าวพันก้อน
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/3
ฉลองข้าวสาก
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/3
ฉลองเทียนเข้าพรรษา
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/5
ฉลองธุง
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/4
ฉลองปิฎก
1/8
ฉลองผ้าป่า
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/10
ฉลองสรรพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
2/14
ฎีกาอรรถกถา
ธรรมะทั่วไป
2/47
ดอกบัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
1/10
ตำนานพระธาตุพนม
พุทธตำนาน
3/14
ตำนานอุรังคธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
4/73
ตำรากรรมจร(หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
1/4
แตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
1/23
ท้าวหูรมาน
นิทานพื้นบ้าน
1/10
ทุกรกิริยาปริจุตโต
ธรรมะทั่วไป
1/18
เทวทูตทั้งห้า
เทพนิยาย
1/11
เทวทูตสูตร
เทพนิยาย
4/83
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
7/101
ธรรม 3 ไตร
ธรรมะทั่วไป
5/84
นกกระจอกน้อย
นิทานพื้นบ้าน
1/7
นามกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
1/22
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
2/31
ปฐมกัป
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
1/18
ปฐมสมโพธิ์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
5/66
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
2/49
ปาฎิโมกข์
พระวินัย
2/46
ปุสสาพยากรณ์
ลัทธิพิธีกรรม
2/15
ผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
2/25
พระปรมัตถ์
ประวัติพระสาวก
3/26
พระโมรชาดก
ชาดกทั่วไป
1/10
พระยาหงส์ทอง
นิทานพื้นบ้าน
1/5
พระวิสุทธิมรรค
บทสวดและพิธีกรรม
6/205
พระสังขยา
คัมภีร์ภาษาบาลี
5/137
พระสังเวฬสูตร
พระสูตร
1/11
พระสัจธรรม
ธรรมะทั่วไป
1/11
พุทธเสน
พุทธตำนาน
1/23
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
41/681
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
8/177
มหาวงศ์
นิทานพื้นบ้าน
2/40
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7/184
มูลตันไตร
กฎหมายโบราณ
1/13
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
19/301
เมตตัยสูตร
พุทธตำนาน
2/42
ยอดนิพพาน
พุทธตำนาน
1/9
ลักขณาปริกาหก
1/14
ลำแตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
1/12
ลำบุษบาปลาแดก
นิทานพื้นบ้าน
3/61
ลำพระกึดพระพาน
พุทธตำนาน
2/36
ลำพระรามพระลักษณ์
นิทานพื้นบ้าน
3/28
ลำสีทน
นิทานพื้นบ้าน
3/46
ลำสุริวงศ์
นิทานพื้นบ้าน
1/27
โลกคดีธรรม
คัมภีร์ภาษาบาลี
1/9
วัตถุเผด
พระสูตร
2/25
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
4/32
เวรถวายต่าง(หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
1/10
ศัพท์วินัย
พระวินัย
1/5
สนธิ
คัมภีร์ภาษาบาลี
2/32
สรรพนาม
ธรรมะทั่วไป
2/23
สังศิลปะชัย
นิทานพื้นบ้าน
3/37
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
50/1272
สาราการวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
1/33
สุทธิสม
นิทานพื้นบ้าน
1/20
สุพรหมประโรหิตตา
ประวัติพระสาวก
1/32
สุวรรณจักรกุมาร
นิทานพื้นบ้าน
2/42
สูตรขวัญคนป่วย(หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
1/19
สูตรนาค
สังฆกรรมหรือพิธีกรรมสงฆ์
1/13
หกกษัตริย์
ธรรมะทั่วไป
2/35
หน้าผากไกลกระด้น
นิทานพื้นบ้าน
7/169
หลานโลก
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
1/10
อภิธรรม
พระอภิธรรม
57/606
อานิสงส์กฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/19
อานิสงส์ก่อเจดีย์
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/13
อานิสงส์ถวายเตียง
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/15
อานิสงส์ถวายเสื่อเปงจาร
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/4
อานิสงส์ปฏิบัติห้าร้อยองค์
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/13
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
1/14
อุบาตรขันตี
บทสวดและพิธีกรรม
1/8