คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดโพธิ์ชัย บ้านหนองหญ้าม้า ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมายและถวายทาน
กฎหมายโบราณ
1/15
กาเผือก
นิทานพื้นบ้าน
2/22
แก้ความลับ
โหราศาสตร์
1/4
คาถา
ไสยศาสตร์
2/5
โควินทสูตร
นิทานพื้นบ้าน
3/66
จตุราริยมัคค
ธรรมะทั่วไป
1/20
จตุวีก
ธรรมะทั่วไป
1/13
จันทรคราฬ
นิทานพื้นบ้าน
4/88
จุนทสุกรีสูตร
พระสูตร
6/156
จุนทสุกรีสูตร
พระสูตร
9/168
จุนทสุกรีสูตร
พระสูตร
8/96
ฉลองกฐิน
ธรรมะทั่วไป
1/6
ฉลองกฐิน
ธรรมะทั่วไป
1/7
ฉลองข้าวร้อยพา
ธรรมะทั่วไป
1/22
ฉลองข้าวสาก
ธรรมะทั่วไป
1/5
ฉลองต้นกาละพฤกษ์
ธรรมะทั่วไป
2/7
ฉลองต่างๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
6/60
ฉลองทาน
ธรรมะทั่วไป
1/5
ฉลองธรรมมาศน์
ธรรมะทั่วไป
1/18
ฉลองประทีป
ธรรมะทั่วไป
2/15
ฉลองประทีป
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/10
ฉลองผัก
ธรรมะทั่วไป
1/12
ฉลองหนังสือ
ธรรมะทั่วไป
1/9
ฉลองหนังสือ
ธรรมะทั่วไป
1/12
ชนะฉันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
5/110
ชมพูบดี
นิทานพื้นบ้าน
4/88
เชตุพน
ตำนานปูชนียวัตถุ
4/85
เชตุพน
ตำนานปูชนียวัตถุ
4/88
เชียงโจรโต
นิทานพื้นบ้าน
5/110
ดูยามย้ายครัว
โหราศาสตร์
1/3
ดูฤกษ์ ยาม
โหราศาสตร์
1/8
ตัดกรรมตัดเวร
ไสยศาสตร์
1/5
ตัดกรรมตัดเวร
อื่น ๆ
1/12
ตำราหมอดู
โหราศาสตร์
1/15
แต่งแก้
ไสยศาสตร์
1/6
แตงเขียว
นิทานพื้นบ้าน
1/28
ไตรโลกวิถาน
ธรรมะทั่วไป
1/18
ท้าวเต่าคำผูกต้น
นิทานพื้นบ้าน
1/22
เทวทูตสูตร
พระสูตร
1/15
ธรณีสงสาร
อื่น ๆ
1/7
ธาตุสะกุ้ง
ตำนานปูชนียวัตถุ
1/28
นิพพานสูตร
พระสูตร
7/84
นิพพานสูตร
พระสูตร
5/60
นิพพานสูตร
พระสูตร
8/176
นิพพานสูตร
พระสูตร
12/144
บัวระพันธะ
ธรรมะทั่วไป
2/88
บายศรีคารวะ
ลัทธิพิธีกรรม
1/6
บายศรีสู่ขวัญ
ลัทธิพิธีกรรม
1/7
บารมี
พระอภิธรรม
2/44
บาลีคารวะ
พระวินัย
1/10
บาลีจุลวรรค
พระสูตร
14/292
ปฐมมูล
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
1/25
ปฐมมูล
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
1/22
ปฐมสังคายนา
พระอภิธรรม
4/60
ปรารถ
ธรรมะทั่วไป
3/49
ปัญญาบารมี
พระอภิธรรม
1/22
ปัญหานางเทวดา
ธรรมะทั่วไป
3/66
ปาราชิก
พระวินัย
9/207
ปุพพเจตนา
ธรรมะทั่วไป
1/20
พระกึดพระกาน
นิทานพื้นบ้าน
4/88
พระแก้ว
ตำนานปูชนียวัตถุ
2/44
พระเจ้าใช้ชาติ
มหาชาติชาดก
1/22
พระธรรม 3 ไตร
พระสูตร
1/14
พระปัญญาพละ
ธรรมะทั่วไป
4/88
พระยาเนมิราช
นิทานพื้นบ้าน
2/88
พระยาพิมพิสาร
นิทานพื้นบ้าน
1/32
พระราม
นิทานพื้นบ้าน
10/160
พระราม
นิทานพื้นบ้าน
14/308
พระวินัย
พระวินัย
2/19
พระสมันตมหาปัฎฐาน
ธรรมะทั่วไป
1/18
พระสิหิงส์
ตำนานปูชนียวัตถุ
2/44
พลสังขยา
พระอภิธรรม
7/154
พารากวิชาสูตร
พระสูตร
4/48
พื้นธาตุพนม
ตำนานปูชนียวัตถุ
1/20
พุทธโฆษาจารย์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
5/110
โพชฌงค์
ไสยศาสตร์
12/96
มลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
23/506
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
7/154
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
54/1188
มหามูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
12/264
มโหสถ
นิทานพื้นบ้าน
9/201
มิลินทปัญหา
นิทานพื้นบ้าน
3/180
มูลกัจจายนะ
อื่น ๆ
5/98
มูลกัจจายนะ
อื่น ๆ
3/66
มูลคาถา
ลัทธิพิธีกรรม
6/90
มูลตันไตร
อื่น ๆ
1/20
มูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
35/770
เมตตรัยสูตร
พระสูตร
3/65
ยะสุนทราพิมพา
นิทานพื้นบ้าน
5/110
ยูงดำ
นิทานพื้นบ้าน
2/42
ลำไก่แก้ว
นิทานพื้นบ้าน
3/154
ลำท้าวหัว
นิทานพื้นบ้าน
4/88
ลำนางแตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
7/154
ลำพุทธเสน
นิทานพื้นบ้าน
11/242
ลำสุริวงศ์
นิทานพื้นบ้าน
6/132
วัตถุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
1/8
วัตถุหิน
ธรรมะทั่วไป
5/110
วันจมวันฟู
โหราศาสตร์
1/8
วินัยสงฆ์
พระวินัย
4/48
วินัยสังเขป
พระวินัย
5/60
วิสุทธิยา
ธรรมะทั่วไป
1/24
วิสุทธิยา
พระอภิธรรม
2/44
วิสุทธิยา
พระอภิธรรม
5/100
วิสุทธิยา
พระอภิธรรม
14/308
ศัพท์บาลี
พระวินัย
2/20
ศัพท์ปาฏิโมกข์
ธรรมะทั่วไป
4/86
ศัพท์มุติกา
พระวินัย
4/48
ศัพท์สวดมนต์น้อย
ธรรมะทั่วไป
4/80
ศัพท์อาขยาต
พระวินัย
7/154
สพทีจุลวรรค
พระสูตร
14/308
สมมติ
กฎหมายโบราณ
4/88
สังขยาผูกต้น
พระวินัย
2/23
สังฮอมธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
111/2442
สังฮอมธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
59/1276
สารากวิธาสูตร
พระสูตร
10/150
สิกขาบท
พระวินัย
1/20
สุกรีสูตร
พระสูตร
1/25
สุธน
นิทานพื้นบ้าน
5/100
สุพรหมโมกขา
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
8/176
สุพรหมโมกขา
ชาดกทั่วไป
8/176
สุวรรณจักรกุมาร
นิทานพื้นบ้าน
6/107
สุวรรณสินคำ
นิทานพื้นบ้าน
5/110
สู่ขวัญบายศรี
ลัทธิพิธีกรรม
1/20
สูตรขวัญ
ลัทธิพิธีกรรม
1/4
สูตรทั้งห้า
พระสูตร
15/300
แสดงธรรม
ธรรมะทั่วไป
1/9
โสกผ้าโสกแพ
ลัทธิพิธีกรรม
1/7
หงส์คำ
นิทานพื้นบ้าน
3/66
หนังสือกฎหมาย
กฎหมายโบราณ
2/11
หน้าผากไกลกระด้น
นิทานพื้นบ้าน
1/22
หมอดู
โหราศาสตร์
2/10
หล่มหลวง
พุทธตำนาน
1/5
แหล่กัณหาชาลี
ลัทธิพิธีกรรม
1/3
อนุโลม
ธรรมะทั่วไป
1/12
อภิธรรม 7 คัมภีร์
พระอภิธรรม
54/927
อภิธรรม 7 คัมภีร์
ธรรมะทั่วไป
165/3630
อริยเมตตรัย
ธรรมะทั่วไป
1/13
อริยสัจกะถา
ธรรมะทั่วไป
2/20
อาการวัตตสูตร
ธรรมะทั่วไป
9/135
อาการวิชาสูตร
พระสูตร
2/24
อานิสงส์
ธรรมะทั่วไป
1/8
อาบัติขันธ์
ธรรมะทั่วไป
3/39
อาราธนา
ลัทธิพิธีกรรม
1/10
อินทรา
มหาชาติชาดก
1/20
อุณหัสวิชัย
ธรรมะทั่วไป
3/37
อุณหัสวิชัย
ตำนานปูชนียวัตถุ
1/22
อุปคุต
ปกิณณกะ
2/44
เอาผัวเอาเมีย-แฮกนา
โหราศาสตร์
1/7