คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดธาตุโนนนคร บ้านโนนเมือง ต.บ้านแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฐินขันธ์
ธรรมะทั่วไป
1/30
คาถาพัน
ไสยศาสตร์
1/25
โควินทสูตร
พระสูตร
2/48
จุนทสุกรีสูตร
พระสูตร
3/63
เทวทูตสูตร
พระสูตร
1/22
นิพพานสูตร
พระสูตร
3/65
ปฐมกัป
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
1/35
ปัญญาบารมี
พระอภิธรรม
1/30
แปดหมื่นสี่พันขันธ์
ธรรมะทั่วไป
1/29
พงศาวดาร
ธรรมะทั่วไป
1/7
พระเจ้าเลียบโลก
นิทานพื้นบ้าน
1/28
มหาชนก
นิทานพื้นบ้าน
1/30
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
21/483
มูลกัจจายนะ
อื่น ๆ
13/273
มูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
8/176
ลำดอกบัว
นิทานพื้นบ้าน
2/42
ลำไตรปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/14
วิสุทธิยา
พระอภิธรรม
1/27
ศิริมานนทสูตร
พระสูตร
2/50
สังฮอมธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
19/399
สารกวิชาสูตร
พระสูตร
1/25
สุวรรณจักรกุมาร
นิทานพื้นบ้าน
5/106
อภิธรรม
พระอภิธรรม
16/336
อานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/30
อุณาทิกถา
ธรรมะทั่วไป
1/40