คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดทองมงคล บ้านแห่ใต้ ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมาย
กฎหมายโบราณ
5/85
กรรมวาจา
ธรรมะทั่วไป
1/22
กาฬเกด
นิทานพื้นบ้าน
1/28
แก้กำเลิด
พุทธศาสนา
1/5
ขูลูนางอั้ว
นิทานพื้นบ้าน
1/55
คดีโลกคดีธรรม
ธรรมะทั่วไป
1/22
ครองวัตร
พระวินัย
1/20
คาถาต่างๆ
ไสยศาสตร์
1/13
คาถาสะเดาะเคราะห์
ไสยศาสตร์
2/27
คาถาสะเดาะห์กุญแจ
ไสยศาสตร์
1/10
คำแต่งแก้
ลัทธิพิธีกรรม
2/50
โคลง
คำประพันธ์
2/38
จันทคราฬ
นิทานพื้นบ้าน
2/57
จุนทสุกรีสูตร
พระสูตร
2/44
จุนทสุกรีสูตร
พระสูตร
1/15
เจดีย์
ตำนานปูชนียวัตถุ
1/15
เจตนาเพทา
พระวินัย
1/25
โจทย์เลข
อื่น ๆ
1/15
ฉลอง
อานิสงส์ต่าง ๆ
2/11
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/13
ฉลองกลอง
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/5
ฉลองข้าวประดับดิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/15
ฉลองเทียน
อานิสงส์ต่าง ๆ
5/50
ฉลองเทียนพรรษา
อานิสงส์ต่าง ๆ
2/15
ฉลองธง
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/28
ฉลองบวช
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/6
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
4/33
ฉลองผาสารทผึ้ง
อานิสงส์ต่าง ๆ
3/20
ฉลองสะพาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/15
ฉลองสังฆทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/12
ฉลองสัพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
2/5
ช้นเชิญ
อื่น ๆ
1/10
ชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
2/35
เชตุพน
ตำนานปูชนียวัตถุ
1/22
ฎีกานโม
ธรรมะทั่วไป
1/22
ดูฤกษ์ดูยาม
โหราศาสตร์
2/38
ตำรายา
ยาสมุนไพร
4/52
เตปทุมมา
นิทานพื้นบ้าน
4/88
ถวายทาน
กฎหมายโบราณ
1/25
ทิพย์มนต์
นิทานพื้นบ้าน
1/22
ทุกข์สัจจะ
พระวินัย
1/20
เทวทูตสูตร
พระสูตร
4/88
ธรณีสาร
อื่น ๆ
2/8
ธาตุพนม
ตำนานปูชนียวัตถุ
1/18
ธาตุสะกุ้ง
ตำนานปูชนียวัตถุ
1/22
นางโพสพ
นิทานพื้นบ้าน
1/22
นิทานพระแก้ว
นิทานพื้นบ้าน
1/20
นิสัยวันทิตวา
ธรรมะทั่วไป
1/18
นิสัยวันทิตวา
ธรรมะทั่วไป
1/20
นิสัยศัพท์คีริ
ธรรมะทั่วไป
1/22
บุษบา
นิทานพื้นบ้าน
1/22
ปฐมมูล
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2/44
ปัญญาบารมี
พระอภิธรรม
4/76
ปาฏิโมกข์
ธรรมะทั่วไป
1/28
แปดหมื่น
ธรรมะทั่วไป
3/66
ฝังผี
อื่น ๆ
1/15
พระเจ้าแทนน้ำนมแม่
อานิสงส์ต่าง ๆ
19/285
พระเจ้าเลียบโลก
นิทานพื้นบ้าน
1/22
พระธรรม 3 ไตร
พระสูตร
11/99
พระยาจิตเวช
นิทานพื้นบ้าน
1/22
พระยาพิมพิสาร
นิทานพื้นบ้าน
2/35
พระยาอนันทธิราช
นิทานพื้นบ้าน
1/22
พระอินทร์ใช้ชาติ
มหาชาติชาดก
2/47
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
4/69
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
56/896
มะไลยโจทย์
ธรรมะทั่วไป
1/15
มูลกัจจายนะ
อื่น ๆ
3/66
มูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
11/242
เมตรัยสูตร
พระสูตร
2/44
ยอดปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/20
ยอดพระไตรปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
2/44
ยอดลักษณะ
กฎหมายโบราณ
1/25
ยากะยือ
ยาสมุนไพร
1/25
ยาแก้มะเร็งเลือด
ยาสมุนไพร
1/18
ราหุลกุมาร
นิทานพื้นบ้าน
1/22
ลำปัญหา
ธรรมะทั่วไป
1/22
ลำสุนย์
นิทานพื้นบ้าน
1/12
วัตถุพระยาอินทร์
มหาชาติชาดก
2/44
วินัย
พระวินัย
2/35
วิสุทธิยา
พระอภิธรรม
3/66
ศรัทธาวิมาลา
พระวินัย
1/20
ศัพท์ปฏิโมกข์
ธรรมะทั่วไป
1/20
ศัพท์สนธิ
พระวินัย
1/53
ศัพท์อิสิ
พระวินัย
1/50
สังกาฬกาพย์พระเจ้า
ธรรมะทั่วไป
1/15
สังฮอมธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
36/648
สัพธรรมนัย
ธรรมะทั่วไป
1/28
สารวัต
ลัทธิพิธีกรรม
4/48
สารหงส์
นิทานพื้นบ้าน
1/15
สิบชาติ
มหาชาติชาดก
3/66
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
3/69
สุพรหมโมกขา
ชาดกทั่วไป
1/22
สุวรรณจักร
นิทานพื้นบ้าน
3/69
สูตรขวัญ
ลัทธิพิธีกรรม
1/20
สูตรมนต์กลาง
ธรรมะทั่วไป
2/30
เสียเคราะห์
ลัทธิพิธีกรรม
1/20
เสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
2/44
เสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
2/44
โสมพระมิต
นิทานพื้นบ้าน
1/15
โสวัตร
นิทานพื้นบ้าน
1/150
หมอดู
โหราศาสตร์
7/93
หยดน้ำหอม
ลัทธิพิธีกรรม
1/15
อนุโลม
ธรรมะทั่วไป
3/66
อภิธรรม
พระอภิธรรม
139/2153
อรพิน
นิทานพื้นบ้าน
2/44
อริยสัจ
พระวินัย
1/22
อรุณวดี
นิทานพื้นบ้าน
1/22
อาการวัตตสูตร
ธรรมะทั่วไป
4/50
อานิสงส์ศีล
อานิสงส์ต่าง ๆ
2/36
อานิสงส์หนังสือ
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/8
อาราธนา
ลัทธิพิธีกรรม
1/5
อุณหัสวิชัย
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/35
อุเบกขาสัมโพชฌงค์
ธรรมะทั่วไป
1/22