คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดทรายคำ บ้านโนนเนาว์ ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมาย
กฎหมายโบราณ
1/40
กาฬเกษ
นิทานพื้นบ้าน
4/81
คชนาม
นิทานพื้นบ้าน
7/190
ฉลองข้าวประดับดิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/15
ฎีกานะโม
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
6/113
ธรรมสามไตร
บทสวดและพิธีกรรม
2/34
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
1/6
ปฐมสมโพธิ์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
13/177
ปราภาวสูตร
พระสูตร
3/59
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
1/4
ปัณณาสประกร
ธรรมะทั่วไป
7/164
แปดหมื่น
คัมภีร์ภาษาบาลี
5/110
พระเจ้าใช้ชาติ
ชาดกทั่วไป
1/17
พระธรรมสามไตร
บทสวดและพิธีกรรม
1/23
พิมพิสาร
นิทานพื้นบ้าน
1/9
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
4/72
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
2/40
มโหสถ
นิทานพื้นบ้าน
1/25
มิลินทปัญหา
ประวัติพระสาวก
1/22
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7/112
ยอดธรรม
ธรรมะทั่วไป
1/6
รูปธรรม
ธรรมะทั่วไป
1/30
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
4/27
โวหารภูริทัติ
ธรรมะทั่วไป
6/118
ศรีมหามายา
ประวัติพระสาวก
2/32
ศิริมหามายา
ประวัติพระสาวก
3/58
สวดมนต์เย็นโปรดสัตว์
บทสวดและพิธีกรรม
1/18
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
2/16
สีทน
นิทานพื้นบ้าน
5/88
สูตรถอด
บทสวดและพิธีกรรม
1/9
เสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
1/4
อินทร์ใช้ชาติ
ชาดกทั่วไป
1/15
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
1/6