คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดแห่เหนือ บ้านแห่เหนือ ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กรรมวาจาจารย์
บทสวดและพิธีกรรม
1/16
การถ
คัมภีร์ภาษาบาลี
1/23
โควินทสูตร
นิทานพื้นบ้าน
1/25
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
1/12
ฉลองพระพุทธรูป
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/41
ธรรมดาสอนโลก
คัมภีร์ภาษาบาลี
1/82
ธาตุสะกุ้ง
พุทธตำนาน
2/33
ปราภวสูตร
พระสูตร
1/9
แปดหมื่นสี่พันขันธ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
2/32
ผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
1/9
พระธรรม 3 ไตร
ธรรมะทั่วไป
1/23
พระอรหันตา
นิทานพื้นบ้าน
1/10
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
8/134
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
2/45
ลำแตงเขียว
นิทานพื้นบ้าน
1/21
ลำพระยาธรรมิราช
นิทานพื้นบ้าน
1/12
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
5/65
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
1/23
อภิธรรม
พระอภิธรรม
5/47
อาการวัตสูตร
พระสูตร
1/23