คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดสังข์ทองวนาราม บ้าน- ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
อุณหัสสวิชัย
พระวินัย
1/10
โอวาทปฏิโมกข์
พระวินัย
1/20