คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดจันทร์อุทัย บ้านเขื่อน ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กาดำ
นิทานพื้นบ้าน
1/4
เกณฑ์ผาเฮือน
ลัทธิพิธีกรรม
1/17
คัทธนาม
นิทานพื้นบ้าน
1/5
จำปาสี่ต้น
นิทานพื้นบ้าน
1/530
แจ้นแก้ว
นิทานพื้นบ้าน
1/8
โจรแปดจำพวก
2/13
เชตุพน
นิทานพื้นบ้าน
1/3
นกจอก
นิทานพื้นบ้าน
1/134
นางแตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
1/9
นางบัวไข
นิทานพื้นบ้าน
1/28
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
1/13
บาลีสนธิ
คัมภีร์ภาษาบาลี
1/16
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
5/54
แปดหมื่นสี่พันขันธ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
1/30
พระธรรมสามไตร
บทสวดและพิธีกรรม
1/24
พระราม
นิทานพื้นบ้าน
1/190
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
1/13
มหาสัตตะ
พุทธตำนาน
1/21
มุลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
1/20
ยอดนิพพาน
พุทธตำนาน
1/13
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
8/86
ศรัทธาวิมาลา
บทสวดและพิธีกรรม
1/22
สวดมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
7/26
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
9/138
สิกขาบท
สังฆกรรมหรือพิธีกรรมสงฆ์
1/16
เสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
1/25
หนังสือเจียง
อานิสงส์ต่าง ๆ
1/134
อภิธรรม
พระอภิธรรม
15/216
อรพิม
นิทานพื้นบ้าน
1/3
ฮีตสิบสอง
1/19