คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดราชพฤกษ์สิงขร บ้านขอนแก่น ต.ขอนแก่น อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมาย
กฏหมายโบราณ
10
8/189
แก้กำเลิด
ชาดกทั่วไป
10
2/40
แก้คำฝัน
โหราศาสตร์
10
1/8
แก้ราหู
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/7
ครองผ้า
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/16
คาถา
ไสยศาสตร์
10
7/62
คำขวัญ
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/11
คำโคลง
ตำนานพุทธศาสนา
10
1/12
คำใต้น้ำมัน
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/3
คำผูกแขน
ไสยศาสตร์
10
1/3
คำสวดมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/14
คำสอน
จริยศาสตร์
10
1/20
โคลงผีหลวง
ไสยศาสตร์
10
1/14
โคลงฤกษ์ยาม
โหราศาสตร์
10
9/103
จันทกุมาร
ชาดกทั่วไป
10
1/28
โจทย์เลข
ตำนานพุทธศาสนา
10
3/33
ฉาควัน
โหราศาสตร์
10
1/15
ชาตาฮ้ายดี
โหราศาสตร์
10
1/14
ตำราแจกนา
ตำนานพุทธศาสนา
10
1/8
ตำรานาคให้น้ำ
คัมภีร์และภาษาบาลี
10
1/5
ตำราปลูกเฮือนและปลูกพื้น
ตำนานพุทธศาสนา
10
1/17
ตำราผีกิน
ตำนานพุทธศาสนา
10
1/9
ตำรายา
ยาสมุนไพร
10
7/119
ตำราลูกคิด
ตำนานพุทธศาสนา
10
1/8
แต่งแก้
ลัทธิพิธีกรรม
10
5/57
แต่งบูชา
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/17
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
10
1/13
ธรรมเทศนา
ธรรมะทั่วไป
10
1/21
ธรรมเมตไตรสรณคม
ธรรมะทั่วไป
10
1/10
นามคนเกิด
โหราศาสตร์
10
1/5
นิมิตปาจิตตี
พระวินัย
10
1/29
บาลีเจ้าหัว
คัมภีร์และภาษาบาลี
10
1/8
บูชา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/14
ป่าวเทวดา
โหราศาสตร์
10
1/8
ผญา
คัมภีร์และภาษาบาลี
10
1/5
ฝังแฮ่
ไสยศาสตร์
10
1/5
พรหมกินง่วนดิน
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/37
ภาวนา
บทสวดและพิธีกรรม
10
4/28
มรรคแปด
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/15
มหามูลนิพาน
ธรรมะทั่วไป
10
1/13
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์และภาษาบาลี
10
1/13
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
1/14
ยอของทาน
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/3
ราธนามงคุณ
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/16
ฤกษ์ยามเกี่ยวกับข้าว
โหราศาสตร์
10
1/6
ฤกษ์วัน
โหราศาสตร์
10
1/10
วัตถุทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/50
โศกกลอนเฮือน
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/11
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
10
2/19
สิกขาเณร
สังฆกรรมหรือพิธีกรรม
10
1/8
สุวรรณจักร
ชาดกทั่วไป
10
1/26
สู่ขวัญ
บทสวดและพิธีกรรม
10
7/66
สู่ขวัญคน
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/9
สู่ขวัญนาค
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/6
สูตรขวัญเฮือน
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/8
สูตรไซ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/16
สูตรเลข
อื่น ๆ
10
1/4
เสกสัมป่อย
ไสยศาสตร์
10
1/11
เสียเคราะห์
ลัทธิพิธีกรรม
10
12/149
หมอดู
โหราศาสตร์
10
21/269
หยาดน้ำ
ลัทธิพิธีกรรม
10
2/12
หลักคำ
กฏหมายโบราณ
10
1/34
หลานสอนปู่
จริยศาสตร์
10
1/7
แหล่กัณหาชาลี
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/5
อธิษฐานบังสกุล
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/12
อภิธรรม
พระอภิธรรม
10
4/35
อักขรา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/12
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/14
อุโบสถศีล
ธรรมะทั่วไป
10
1/6
อุปโหลกกฐิน
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/10
อุรังคธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
10
1/16