คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดโพธิ์ศรีแกดำ บ้านแกดำ ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมายโบราณ
กฎหมายโบราณ
7
1/15
เจตนาเภท
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/46
ชาติพระเจ้า
ชาดกทั่วไป
7
1/175
ทิพมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/4
เทวฑูตสูตร
พุทธตำนาน
7
1/16
แทนน้ำนมแม่
อื่น ๆ
7
1/16
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/6
ปาฏิโมกข์
พระวินัย
7
1/14
พระธรรมศาสตร์
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/28
ลำผมหอม
อื่น ๆ
7
1/8
เล่มหลวง
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/8
วินัยสงฆ์
พระวินัย
7
3/58
วินัยสรรพสอด
พระวินัย
7
1/20
อภิธรรม
พระอภิธรรม
7
1/24