คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดบ้านป่าแดง บ้านป่าข่าง ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
10
1/11
ธรรมสามไตร
ธรรมะทั่วไป
10
1/19
ปัญญา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/4
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/7
ป่าวเทวดา (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/28
พระยาอินทร์ (หนังสือก้อม)
ชาดกทั่วไป
10
1/24
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
10
2/25
มูลกิตติ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/21
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
2/22
ยอดไตรปิฎก
สังฆกรรมหรือพิธีกรรม
10
1/11
วัตถุเผด
พระสูตร
10
1/10
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/8, 1/7
ศัพท์ปาราชิกกัณฑ์
พระวินัย
10
4/55
ศิริมานนทสูตร
พระสูตร
10
1/24
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
10
1/13
สู่ขวัญนาค
สังฆกรรมหรือพิธีกรรม
10
1/5
อภิธรรม
พระอภิธรรม
10
1/6,35/234