คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดบ้านหมากค่า บ้านหมากค่า ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมาย
กฏหมายโบราณ
10
1/26
กฎหมายการพนัน
กฏหมายโบราณ
10
1/7
กฎหมายลักษณะพ้อง
กฏหมายโบราณ
10
1/16
กาดำ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/13
กาลสังขยา
ตำนานเมือง/ราชวงศ์
10
8/23
กำพร้าผีน้อย
นิทานพื้นบ้าน
10
1/67
กุสลาด
นิทานพื้นบ้าน
10
1/23
คาถา (หนังสือก้อม)
ไสยศาสตร์
10
1/12
คำกลอนสาน (หนังสือก้อม)
ตำนานพุทธศาสนา
10
1/12
โคศัพท์ (หนังสือก้อม)
ตำนานเมือง/ราชวงศ์
10
1/27
จันทคราส
นิทานพื้นบ้าน
10
1/12
จำปาสี่ต้น
นิทานพื้นบ้าน
10
1/47
เซียงเมี่ยง
นิทานพื้นบ้าน
10
1/66
ตำรายา (หนังสือก้อม)
ยาสมุนไพร
10
2/25
ตำราหมอดู (สมุดข่อย)
โหราศาสตร์
10
1/16
ถวยบัวคำ
นิทานพื้นบ้าน
10
2/26
เทวฑูตสูตร
เทพนิยาย
10
1/16
ธาตุสะกุ้ง
พุทธตำนาน
10
1/19
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
10
2/30
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
10
5/41
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
10
5/97
ปัญหานางเทวดา
นิทานพื้นบ้าน
10
3/26
แปดหมี่น
จริยศาสตร์
10
1/18
พระไตรปิฎก
สังฆกรรมหรือพิธีกรรม
10
1/5
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
10
5/57
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
6/73
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
17/300
เล่มหลวง
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/9
วิฑูรบัณฑิต
ทศชาติชาดก
10
2/48
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
10
7/61
สังคายนา
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/35
สังฆทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/6
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
10
10/135
สาราการวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/16
สิกขาบท
พระวินัย
10
2/39
สีทน
นิทานพื้นบ้าน
10
2/53
สุวรรณหอยสังข์
นิทานพื้นบ้าน
10
5/93
สู่ขวัญผัวเมีย (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/27
สูตรมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
10
3/88
เสียเคราะห์ (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/17
เสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
10
8/312
หน้าผากไกลกระด้น
นิทานพื้นบ้าน
10
1/186
หมอดู (หนังสือก้อม)
โหราศาสตร์
10
2/35
หอยสังข์
นิทานพื้นบ้าน
10
1/22
อภิธรรม
พระอภิธรรม
10
28/231
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/15
อานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/10
อานิสงส์ปิฎก
สังฆกรรมหรือพิธีกรรม
10
1/7
อายุวัน (หนังสือก้อม)
โหราศาสตร์
10
1/19
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
10
1/8