คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดบ้านโนนลาน บ้านโนนลาน ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กาดำ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/26
โคลงต่าง ๆ
ตำนานพุทธศาสนา
10
1/36
โคลงวินัยสอน
พระวินัย
10
1/20
จำปาสี่ต้น
นิทานพื้นบ้าน
10
1/130
ใจเป็นใจตาย
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/8
ชุมนุมเทวดา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/4
ดูหมอ
โหราศาสตร์
10
1/16
ตำราปลูกเฮือน
อื่น ๆ
10
1/24
ตำรายาแก้ไข้แก้พิษ
ยาสมุนไพร
10
1/10
แต่งแก้เสียเคราะห์
บทสวดและพิธีกรรม
10
4/37
แต่งบูชาโชค
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/5
เทวทูตสูตร
ประวัติพระสาวก
10
1/25
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
10
2/25
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
10
12/123
แปดหมื่นสี่พันขันธ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
2/36
ผญา
กวีนิพนธ์ร้อยกรอง
10
2/16
ผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
10
1/14
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
10
14/218
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
1/12
มูลกิตติ
นิทานพื้นบ้าน
10
10/141
มูลกิตติ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/19
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
3/35
เรียกขวัญ
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/2
ลักษณะให้บอก
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/10
วินัย
พระวินัย
10
1/13
สะเดาะห์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/4
สังคทัศน์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/100
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
10
1/11
สืบชาตา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/5
สุริวงค์
นิทานพื้นบ้าน
10
12/249
อภิธรรม
พระอภิธรรม
10
2/15
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/16
อาบัติ
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
10
1/8
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
10
1/5