คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดบ้านโนนภิบาล บ้านโนนภิบาล ต.โนนภิบาล อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
จุนทสูกร์สูตร
ชาดกทั่วไป
10
1/18
นันทราช
นิทานพื้นบ้าน
10
1/11
สะเดาะเคราะห์ (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/16
สาราการวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/31
หมอดู (หนังสือก้อม)
โหราศาสตร์
10
2/52