คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดเทพศิริ บ้านหนองกุง ต.เสือโก๊ก อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
เซียงโจรโต
นิทานพื้นบ้าน
7
2/34
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
7
2/15
บาลีไวยากรณ์
อื่น ๆ
7
1/12
บาลีไวยากรณ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
2/49
ปฐมสมโพธิ์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
3/41
พระวิมานวัตถุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
7
8/171
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
7
11/98
พระอาทิกรรม
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/27
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
7
8/119
มาลัยเลียบโลก
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/33
มูลกัจจาย
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
21/498
ลำบัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/10
วิฑูรบัณฑิต
ทศชาติชาดก
7
1/16
สุพรหมโมกขา
นิทานพื้นบ้าน
7
1/17
อรุณวดี
นิทานพื้นบ้าน
7
6/115
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/30
อาขยาต
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/35