คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดหนองแสนเหนือ บ้านหนองแสน ต.เสือโก๊ก อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/12
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
7
16/149