คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดสังวร บ้านหนองไก่นา ต.เสือโก๊ก อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมายโบราณ
กฎหมายโบราณ
7
1/22
จำปาสี่ต้น
นิทานพื้นบ้าน
7
3/71
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
7
11/149
มโหสา
นิทานพื้นบ้าน
7
1/26
อาการวัตตสูตร
พระอภิธรรม
7
1/22