คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดลำดวนวนาราม บ้านนาคู ต.โนนภิบาล อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
แก้กำเลิด
บทสวดและพิธีกรรม
10
3/34
แก้ขวัญน้อย
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/6
แก้แซก
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/7
คาถา
ไสยศาสตร์
10
1/8
โครงช้างแก้ว
ตำนานพุทธศาสนา
10
1/11
จงกรม
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/21
ฉลากอกหัววัด
พุทธตำนาน
10
1/7
ดูคนไร้
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/9
ดูฤกษ์
โหราศาสตร์
10
3/44
ตำราต่าง ๆ
ตำนานพุทธศาสนา
10
1/7
นาควัน
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/5
บาลีนาค
คัมภีร์และภาษาบาลี
10
1/20
บาลีพระเจ้า
คัมภีร์และภาษาบาลี
10
1/30
วันยามชั่วดี
โหราศาสตร์
10
1/23
เวนขวัญน้อย
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/9
สูตรถอด
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/12
หมอดู
โหราศาสตร์
10
6/160
หรคุณ
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/13
อาราธนา
ธรรมะทั่วไป
10
1/8
เอาข้าวใส่เหล้าออกเหล้า
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/66