คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดดาวดึงส์ บ้านแกดำ ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมายโบราณ
กฎหมายโบราณ
7
4/98
กฎหมายโบราณ
กฎหมายโบราณ
7
3/83
กัสสาพรนิพพาน
พุทธตำนาน
7
1/26
การบวช
ทศชาติชาดก
7
1/24
การบวชเณร
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/5
ก้าวพระยาตามเขตอนุราช
นิทานพื้นบ้าน
7
1/70
แก้กำเลิดเด็กน้อย
ไสยศาสตร์
7
2/37
ขันธ์ทั้งห้า
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/48
ครองผ้ากฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/31
คองเณร
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/19
คาถาแปดบท
ไสยศาสตร์
7
1/16
คำสู่ขวัญ
ลัทธิพิธีกรรม
7
3/29
จดหมายเหตุราชการบ้านเมือง
ปกิณณกะ
7
1/19
จำปาสี่ต้น
นิทานพื้นบ้าน
7
1/33
จุตบริสุทธิศีล
ธรรมะทั่วไป
7
1/21
จุนทสูกริยสูตร
ชาดกทั่วไป
7
2/34
จุลยาตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/21
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/31
ฉลองกระดูก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/23
ฉลองดอกไม้
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/29
ฉลองต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/15
ฉลองเทียน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
3/30
ฉลองปราสาท
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/11, 1/12
ฉลองปาราชิก
พระวินัย
7
1/25
ฉลองปิฎก
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
7
4/35
ฉลองพระไตรปิกฎ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/4
ฉลองมหากฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
4/36
ฉลองมหาเวส
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/6
ฉลองสรรพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/8
ฉลองสิม
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/12
ฉลองหนังสือ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/5
ฉลองหัวแจก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/8
ชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
3/50
ชลำ
7
1/18
ฎีกาธรรมจักร
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/25
ฏีกาสังฮอม
ธรรมะทั่วไป
7
2/33
ตำราดูลังผึ้ง
โหราศาสตร์
7
1/13
ตำราสู่ขวัญบายศรี
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/28
ตำราไสยศาสตร์
ไสยศาสตร์
7
1/23
ตำราหมอดู
ไสยศาสตร์
7
3/81
ตำราหมอดู
โหราศาสตร์
7
7/100
ตำราอนิจจา
อื่น ๆ
7
1/40
แต่งแก้
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/13
แต่งแก้เสียเคราะห์
ลัทธิพิธีกรรม
7
9/13
แต่งบูชา
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/8
ทศสูตร
พระสูตร
7
2/43
ทัพพเตรนิพพาน
พุทธตำนาน
7
1/8
ทัพพเตรัสสนิพาน
พุทธตำนาน
7
1/25
ทิพมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/4
เทวฑูตสูตร
พุทธตำนาน
7
5/111
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
7
3/45
ธรณีหลวง
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/10
ธาตุพนม
ประวัติศาสตร์
7
8/128
ธาตุสะกุ้ง
พุทธตำนาน
7
6/62
ธาตุหัวอก
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
3/24
นามปัญหา
บทสวดและพิธีกรรม
7
10/210
นามผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
7
1/16
น้ำปานะของพระพุทธเจ้า
ประวัติพระสาวก
7
1/11
นิทานจันทคราส
นิทานพื้นบ้าน
7
1/13
นิทานพระแก้วมรกต
นิทานพื้นบ้าน
7
1/24
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
7
4/66
บทสู่ขวัญ
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/12
บวชเณร
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/62
บัตรณาขันธ์
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/33
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
7
13/82
บาลีจุลวรรค
พุทธตำนาน
7
1/26
ปฐมกัปป์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
1/26
ปฐมมูล
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
1/23
ปฐมสมโพธิ์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
22/233
ปรมัตต์
นิทานพื้นบ้าน
7
2/40
ปลาสูตร
พระสูตร
7
1/23
ปัญญาปารมี
บทสวดและพิธีกรรม
7
7/70
ปัญหานางเทวดา
นิทานพื้นบ้าน
7
2/32
ปาฏิโมกข์
พระวินัย
7
9/89
ปาราชิก
พระวินัย
7
1/32, 1/28
ปาราชิก
พระวินัย
7
5/90
แปดหมื่นสี่พันขันธ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
14/177
พระกิดพระพาน
พุทธตำนาน
7
5/29
พระธรรม 3 ไตร
ธรรมะทั่วไป
7
5/43
พระธรรมจักรสูตร
พระสูตร
7
6/42
พระปาฏิโมกข์
พระวินัย
7
1/56
พระยานิกปกรณะ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/5
พระยามิลินทร์
ประวัติพระสาวก
7
2/55
พระสงฆทัต
ประวัติพระสาวก
7
10/120
พุทธประวัติ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
1/15
มงคลหลวง
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/11
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
7
3/65
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
9/85
มโหสถ
นิทานพื้นบ้าน
7
9/102
มาลัยโจทย์
ประวัติพระสาวก
7
1/33
มิลินทปัญหา
ประวัติพระสาวก
7
1/18
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
51/593
ยอดคัมภีร์
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/19
ยอดมุข
นิทานพื้นบ้าน
7
1/16
ลักษณะอุทาหร
โหราศาสตร์
7
1/38
ลำกากินซากซาง
นิทานพื้นบ้าน
7
1/5
ลำชมพูบดี
นิทานพื้นบ้าน
7
4/24
ลำผูกแขน
โหราศาสตร์
7
1/12
ลำโมกคสะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
2/39
ลำสวดมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/17
ลำสุวรรณจักร
ชาดกทั่วไป
7
7/51
โลกคดีธรรม
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/24
วงศาบาลีวิลาสินี
7
9/112
วัตถุคุรุธรรม
ธรรมะทั่วไป
7
1/21
วัตถุเปรต
พระสูตร
7
1/16
วินัยสงฆ์
พระวินัย
7
6/115
วินัยสังเขป
พระวินัย
7
2/35
วินัยสาร
พระวินัย
7
12/228
วินัยฮอม
พระวินัย
7
1/12
เวทย์มนต์คาถา
ไสยศาสตร์
7
1/44
เวทย์มนต์คาถาต่าง ๆ
ไสยศาสตร์
7
1/9
โวหารอนันทนิพพาน
พุทธตำนาน
7
1/15
ศัพท์สมัย
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/20
สรรพการก
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/18
สรรพนาม
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/34
สรรพบาลีไวยากรณ์
อื่น ๆ
7
9/36
สรรพปาฎิสังขยา
พระวินัย
7
1/4
สรรพปาฏิโมกข์
พระวินัย
7
8/216
สรรพสนธิ
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
4/89
สวดในพิธีกรรม
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/18
สวดมนต์
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/19
สักราชธรรมธานี
นิทานพื้นบ้าน
7
1/12
สังคกฐิน
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/5
สังคหวินัย
พระวินัย
7
1/31
สังคายนา
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/38
สังฆทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/10
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
7
54/631
สัพธรรมจักร
ธรรมะทั่วไป
7
1/20
สัพพการก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
2/66
สัพพปรายสมา
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/10
สัพพปาฏิสังขาโย
พระวินัย
7
1/24
สัพพมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/33
สัพพสวดมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/52
สัมมานขันธ์
ธรรมะทั่วไป
7
1/4
สาการวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
6/38
สารีบุตรนิพพาน
พุทธตำนาน
7
1/27
สิกขาเณร
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/9
สิมมาวินิจฉัย
พระสูตร
7
4/64
สุณา
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/37
สุนนทเวส
นิทานพื้นบ้าน
7
1/8
สุพรหมโมกขา
นิทานพื้นบ้าน
7
10/241
สุวรรณจักรกุมาร
นิทานพื้นบ้าน
7
7/121
สุวรรณภาบอก
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/9
สูตรชัยใหญ่
นิทานพื้นบ้าน
7
1/43
หนังสือภาวนา
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/3
เหล่มหลวง
บทสวดและพิธีกรรม
7
7/88
อภิธรรม
พระอภิธรรม
7
1/23
อักขรวัตสูตร
พระสูตร
7
1/21
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
2/26
อานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/12
อานิสงส์ทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/15
อานิสงส์นโม
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/14
อานิสงส์พระไตรปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/4
อานิสงส์สร้างศาลา
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/20
อาราธนาศีล
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/7
อุบาทขันตี
ลัทธิพิธีกรรม
7
3/13
อุปคุต
มหาชาติชาดก
7
1/37
อุรังคธาตุ
พุทธตำนาน
7
5/93