คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดหัวหนอง บ้านหัวหนอง ต.วังชัย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมาย
กฎหมายโบราณ
10
2/24
กฎหมายธรรมศาสตร์
กฎหมายโบราณ
10
1/20
กรรมทั้ง 5 ตัว
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/6
กรรมวิบาก
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/9
แก้กำเลิด
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/5
ขุนทึง
นิทานพื้นบ้าน
10
2/64
คชนาม
นิทานพื้นบ้าน
10
4/94
คาถา
ไสยศาสตร์
10
2/74
คาถาเสกน้ำมันรักษากระดูก
ไสยศาสตร์
10
1/11
คำผญา
กวีนิพนธ์ร้อยกรอง
10
1/13
โควินนันทะสูตร
นิทานพื้นบ้าน
10
1/22
จันทกุมาร
ชาดกทั่วไป
10
1/24
จำปาสี่ต้น
นิทานพื้นบ้าน
10
1/16
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
10
1/19
โจทย์เลข
อื่น ๆ
10
1/6
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/8
ฉลองข้าวสาก
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
2/12
ฉลองดูก
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/5
ฉลองเทียน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
2/16
ฉลองธรรมเทศ
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/42
ฉลองปิฎก
ธรรมะทั่วไป
10
2/11
ฉลองพระพุทธรูป
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/18
ฉลองเวจกุฏิ
ตำนานปูชนียวัตถุ
10
1/6
ฉลองศาลา
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/8
ฉลองศาลา
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/7
ฉลองหญ้า
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/7
ชนก
ทศชาติชาดก
10
2/38
ชนะสันทะ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/21
ชัยปัญหา
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/47
ไชน้อย
นิทานพื้นบ้าน
10
1/9
เซียงโจรโต
นิทานพื้นบ้าน
10
4/96
ดฤกษ์ยาม
โหราศาสตร์
10
3/35
ดูชาตา
โหราศาสตร์
10
1/16
ตำราตั้งชื่อเด็ก
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/12
ตำราผายออกผายเข้า
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/8
ตำรายา
ยาสมุนไพร
10
3/37
แต่งแก้
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/5
ท้าวหัว
นิทานพื้นบ้าน
10
4/60
เทวฑูตสูตร
เทพนิยาย
10
4/83
ธรรมวิจัยสมโพธิ์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/15
นกกระจอก
นิทานพื้นบ้าน
10
1/65
นามปัญหา
บทสวดและพิธีกรรม
10
8/188
นิพพานสูตร
พระสูตร
10
22/302
เนิราช
ทศชาติชาดก
10
4/90
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
10
4/45
บาลีพระเจ้า
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
2/37
บาลีสวดมนต์
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/28
บูชาตัวเพิ้ง
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/8
ปฐมสมโพธิ์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
10
4/150
ปารมี
บทสวดและพิธีกรรม
10
5/17
ผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
10
3/43
พรสสี่ประการ
ธรรมะทั่วไป
10
1/6
พระกึดพระพาน
พุทธตำนาน
10
4/68
พระเจ้าในดอกธง
พุทธตำนาน
10
1/11
พระไตรปิฎก
ธรรมะทั่วไป
10
5/44
พระสัมมันตา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/10
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
10
386/3437
เพดานเมือง
ประวัติศาสตร์
10
1/34
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
10
34/530
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
14/272
มหาวิบาก
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/7
มิติสัมโพณงค์
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/13
มิลินทปัญหา
ประวัติพระสาวก
10
9/120
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
24/752
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
10/326
ยมราช
เทพนิยาย
10
1/19
ยอดธรรม
ธรรมะทั่วไป
10
1/9
เรียกขวัญ
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/7
ลำท้าวหัว
นิทานพื้นบ้าน
10
8/112
ลำวิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
10
11/84
ลำสามไตร
ธรรมะทั่วไป
10
3/62
ลุงสอนหลาน
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/44
วัตถุพื้นธาตุ
ประวัติศาสตร์
10
3/24
วัตถุพื้นโลก
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
10
2/21
วินัย
พระวินัย
10
1/61
วินัย
พระวินัย
10
1/19
วินัยสงฆ์
พระวินัย
10
1/14
วิบากพระเวส
มหาชาติชาดก
10
1/13
วิริยะสัมโพธิ์
พระสูตร
10
1/20
ศัพท์ปาฏฺโมกข์
พระวินัย
10
3/87
ศัพท์ปาราชิก
พระวินัย
10
1/15
สังคายนา
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/36
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
10
102/1782
สัมมาสัมโพฌชงค์
ธรรมะทั่วไป
10
2/33
สัมโมนิยกขถา
ธรรมะทั่วไป
10
1/22
สาราการวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
10
3/140
สีทน
นิทานพื้นบ้าน
10
1/15
สืบชาตา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/3
สุวรรณสยาม
ชาดกทั่วไป
10
1/24
สุวรรณสาม
ชาดกทั่วไป
10
2/53
สูตรธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
10
1/10
สูตรมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/22
เสียเคราะห์
บทสวดและพิธีกรรม
10
3/58
หนังสือแจกบุคคลนิทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/26
หนังสือพระยายม
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
10
1/7
หมอดู
โหราศาสตร์
10
5/91
อานนเถระ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/21
อานิสงค์จุก
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/7
อานิสงท์ฉลองทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/6
อานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/9
อานิสงส์การทำบุญ
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/22
อานิสงส์การบวช
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/23
อานิสงส์ข้าวจี่
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/6
อานิสงส์ทำบุญ
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/6
อานิสงส์ฟังธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/15
อานิสงส์สร้างกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/20
อานิสงส์สร้างพระไตรปิฎก
พุทธตำนาน
10
3/21