คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดหนองแหน บ้านหนองแหน ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
พระสังคหะ
บทสวดและพิธีกรรม
10
40 พับ
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
10
43 พับ