คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดหนองบัว บ้านหนองบัว ต.กุดรัง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กถาวรรคปรากรณ์
ธรรมะทั่วไป
4
1/14
กำพร้าตูบตอง
นิทานพื้นบ้าน
4
1/29
คาถาปารมี 10 ทัศน์
ธรรมะทั่วไป
4
1/4
ฉลองผ้าป่า
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/14
ฉลองสัพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/5
เตเม
นิทานพื้นบ้าน
4
3/54
ท้าวกำพร้า
นิทานพื้นบ้าน
4
1/18
นางผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
4
1/45
นางโภสพ
นิทานพื้นบ้าน
4
1/21
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
4
1/20
แปดหมื่นสี่พัน
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
4/68
แผ่เมตตา
ธรรมะทั่วไป
4
1/7
พระธรรมจักรี
ธรรมะทั่วไป
4
1/31
พระศรีอารย์เมตไตร
พุทธตำนาน
4
1/23
พระสิหิงส์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
4
2/52
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
4
6/82
มงคลทีปนี
ธรรมะทั่วไป
4
1/18
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
4
1/18
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
1/40
วัตถุหินแตก
-
4
1/92
วิฑูรบัณฑิต
ทศชาติชาดก
4
1/21
ศัพท์นาม
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
3/60
สารากวิชาสูตร
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
4
1/13
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
4
1/11
สุพรหมโมกขา
นิทานพื้นบ้าน
4
1/51
สุพรหมโมกขา
นิทานพื้นบ้าน
4
2/52
สุริวงค์
นิทานพื้นบ้าน
4
2/27
สุวรรณโมกขา
พระวินัย
4
1/24
สูตรมนต์เจ็ดตำนาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/41
โหราศาสตร์
โหราศาสตร์
4
1/22
อนาคตวงศ์
พุทธตำนาน
4
2/24
อุบาทขันตี
ลัทธิพิธีกรรม
4
1/22