คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดหนองตุ บ้านหนองตุ ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
ไก่แก้ว
นิทานพื้นบ้าน
10
1/19
คุรุธรรม
ธรรมะทั่วไป
10
1/10
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
10
7/59
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/19
ฉลองกระดูก
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/5
ฉลองข้าวจี่
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/4
ฉลองข้าวประดับดิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/4
ฉลองข้าวสาก
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/6
ฉลองธรรมมาส
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/5
ฉลองธุง
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
2/38
ฉลองบวช
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/6
ฉลองบั้งไฟ
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/15
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
8/34
ฉลองผ้าป่า
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/12
ฉลองผ้าอาบน้ำฝน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/6
ฉลองพระชาย
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/7
ฉลองโรงธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/8
ฉลองสระน้ำพระพุทธ
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/20
ฉลองเสียหญ้า
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/8
เซียงโจรโต
นิทานพื้นบ้าน
10
6/12
เทวทูตสูตร
เทพนิยาย
10
6/153
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
10
1/13
ธาตุหัวอก
พุทธตำนาน
10
1/6
นางโคสพ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/6
นิพพานสูตร
พระสูตร
10
2/25
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
10
4/16
ปาฏิโมกข์
พระวินัย
10
1/6
ปาวาคาวะสูตร
พระสูตร
10
1/18
พระเจ้าแทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
10
1/13
พระไตรปิฎก
พุทธตำนาน
10
2/10
พระธรรม 3 ไตร
ธรรมะทั่วไป
10
2/21
พระมาลัย
ประวัติพระสาวก
10
3/41
พระยากุสราช
นิทานพื้นบ้าน
10
1/11
พระวินัย
พระวินัย
10
3/41
พระอรหันตา
นิทานพื้นบ้าน
10
1/11
พื้นธาตุ
ประวัติศาสตร์
10
1/6
พื้นธาตุพนม
ประวัติศาสตร์
10
1/6
มนุษวินัย
พระวินัย
10
1/6
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
10
22/329
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
2/38
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
11/174
ลำแตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
10
11/218
ลำท้าวแบ้
นิทานพื้นบ้าน
10
2/34
ลำท้าวหน้าผากไกลกระด้น
นิทานพื้นบ้าน
10
5/131
ลิ้นคำ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/18
ลิ้นทอง
นิทานพื้นบ้าน
10
4/100
โลกคดีธรรม
นิทานพื้นบ้าน
10
1/16
วินัยฮอม
ธรรมะทั่วไป
10
1/31
วิสุทธิมรรค
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/12
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
10
11/76
ศัพท์สนธิ
จริยศาสตร์
10
1/22
สมมาแก้วทั้งสาม (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/9
สรรพมหาวรรค
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/20
สรรพสวดมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/3
สวดมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/37
สังคทาน
ธรรมะทั่วไป
10
1/9
สังคหะ
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/29
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
10
1/15
สัมมาภายนอก (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/4
สาราการวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/14
สูตรถอด (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/41
สูตรมนต์กลาง
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/8
เห็มอ้ม
นิทานพื้นบ้าน
10
1/8
อภิธรรม
พระอภิธรรม
10
39/227
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/20
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
10
1/9