คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดหนองจิก บ้านหนองจิก ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
ไก่แก้ว
นิทานพื้นบ้าน
9
1/18
คำสอน
คัมภีร์ภาษาบาลี
9
1/14
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
9
1/19
ฉลองดูก
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/7
ฉลองเทียน
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/7
ฉลองผาสาทผึ้ง
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
2/9
ฉลองผ้าอาบน้ำฝน
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/5
ฉลองสัพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
2/14
ฉลองหนังสือ
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
2/9
เชตุพน
นิทานพื้นบ้าน
9
1/13
ตั๊กแตนเขียว
นิทานพื้นบ้าน
9
2/29
ตั้กแตนคำ
นิทานพื้นบ้าน
9
6/165
เตปทุมมา
นิทานพื้นบ้าน
9
1/15
แต่งแก้สะเดาะเคราะห์(หนังสือก้อม)
ไสยศาสตร์
9
1/6
แตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
9
3/63
ไตรทวาร
ธรรมะทั่วไป
9
1/23
ไตรปิฎก
ธรรมะทั่วไป
9
1/5
ทิพย์มนต์
ธรรมะทั่วไป
9
1/5
เทวทูตสูตร
เทพนิยาย
9
3/70
นิพพาน
พุทธตำนาน
9
1/157
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
9
3/53
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
9
4/84
บาปเคราะห์
ไสยศาสตร์
9
1/19
บาลีวินัยสังเขป
พระวินัย
9
2/37
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
9
2/6
แปดหมื่น
คัมภีร์ภาษาบาลี
9
1/22
พระกึดพระพาน
พุทธตำนาน
9
1/23
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
9
8/91
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
9
10/106
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
9
13/272
ลำใช้ชาติ
ชาดกทั่วไป
9
1/17
ลำบุษบาปลากแดก
นิทานพื้นบ้าน
9
1/16
ลำอรพิม
นิทานพื้นบ้าน
9
1/18
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
9
15/154
ศัพท์นโม
บทสวดและพิธีกรรม
9
1/7
ศิลป์ชัย
นิทานพื้นบ้าน
9
1/25
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
9
26/349
สารากวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
9
2/45
สีมา
ตำนานปูชนียวัตถุ
9
1/31
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
9
1/12
สุวรรสังขาร
ชาดกทั่วไป
9
1/19
สู่ขวัญคน (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
9
2/23
เสียเคราะห์
ไสยศาสตร์
9
1/21
หงส์ดำ
นิทานพื้นบ้าน
9
3/52
อภิธรรม
พระอภิธรรม
9
7/64
อรพิม
นิทานพื้นบ้าน
9
2/35
อานิสงส์พระบาง
อานิสงส์ต่าง ๆ
9
1/13