คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดโพธิ์ศรีบ่อใหญ่ บ้านบ่อใหญ่ ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
ฉลองงแปดหมื่นสี่พันขันธ์
บทสวดและพิธีกรรม
4
5/80
ฉลองหนังสือ
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/5
นิสัยวิสุทธิมรรค
บทสวดและพิธีกรรม
4
12/372
บารมี
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/29
พระธรรมสามไตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
7/150
มหาชนก
ทศชาติชาดก
4
5/155
มิลินทปัญหา
ประวัติพระสาวก
4
15/225
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
7/224
ลำท้าวหัวข่อหล่อ
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/25
วิฑูรบัณฑิต
ทศชาติชาดก
4
5/280
วิตัสนาม
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/7
ศัพท์ปาฎิโมกข์
พระวินัย
4
1/30
สังกาส(มหาชาติป
มหาชาติชาดก
4
2/50
สารากวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/86
สุวรรณกุมาร
ชาดกทั่วไป
4
3/45
อภิธรรม
พระอภิธรรม
4
7/196
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/44
อุรังคธาตุ
พุทธตำนาน
4
7/49