คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดโพธิ์ศรีธาราม บ้านโคกใหญ่ ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กาพย์คองธรรม
ธรรมะทั่วไป
10
1/38
กาพย์พระเจ้า
พุทธตำนาน
10
1/11
กาพย์พระเจ้า
พระสูตร
10
1/11
กายกรรม
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/22
เกณฑ์ฟ้าฝนและผูกแขน
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/11
แก้พรหมชาติ
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/20
ควดข้าว
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/4
คาถา
ไสยศาสตร์
10
1/7
คาถาธุงคุลี
ยาสมุนไพร
10
1/5, 1/12
คารวะหลวง
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/13
คำใต้น้ำมันออกพรรษา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/6
คำถวายทาน
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/16
โคลงฮดสรง
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/4
โจทย์เลข
ตำนานพุทธศาสนา
10
1/15
ตำราดูฤกษ์
โหราศาสตร์
10
4/35
ตำรานาคให้น้ำ
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/32
ตำราปลูกเฮือน
ตำนานพุทธศาสนา
10
1/6
ตำรายา
โหราศาสตร์
10
6/70
ตำราหมอดู
นิทานพื้นบ้าน
10
6/62
ตำราหมอดู
โหราศาสตร์
10
10 พับ
แต่งแก้แต่งบูชา
บทสวดและพิธีกรรม
10
3/19
แต่งแก้เสียเคราะห์
บทสวดและพิธีกรรม
10
5/66
ถวายพรดอกเพิ้ง
บทสวดและพิธีกรรม
10
3/34
ธรณีสาร
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/28
บูชาโชค
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/17
ผญา
กวีนิพนธ์ร้อยกรอง
10
2/17
ผญาคำสอน
กวีนิพนธ์ร้อยกรอง
10
1/10
มูลกึด
นิทานพื้นบ้าน
10
1/8
แรกขวัญ
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/4
วินัย
พระวินัย
10
2/40
ศีลสี่และปาฏิโมกข์
พระวินัย
10
1/30, 1/38
สมมาภายนอก
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/8
สรรพนโม
พระวินัย
10
1/14
สรรพปาฎิโมกข์
พระวินัย
10
1/27
สืบชาตา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/13
สู่ขวัญคนป่วย
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/11
สู่ขวัญเรือน
ธรรมะทั่วไป
10
1/16
สูตรขวัญ
บทสวดและพิธีกรรม
10
3/24
สูตรถอด
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/18
เสียเคราะห์อุบาต
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/4
หรคุณ
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/24
อาราธนากาส
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/20
อาราธนาพระเวส
มหาชาติชาดก
10
1/4
อาราธนาเวสสันดร
มหาชาติชาดก
10
2/24
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
10
1/17