คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดกำพี้เหล่ากา บ้านกำพี้ ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
ท้าวยี
นิทานพื้นบ้าน
10
1/12
เทวทูตสูตร
เทพนิยาย
10
1/20
ธรรมวิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/15
นกกระจอก
นิทานพื้นบ้าน
10
1/54
นามปัญหา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/14
พระมาลัย
ประวัติพระสาวก
10
1/8
พระยาธรรม
พุทธตำนาน
10
2/23
มหาชนก
ทศชาติชาดก
10
1/20
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
10
8/147
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
1/15
ลำสุริวงค์
นิทานพื้นบ้าน
10
4/74
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
10
3/40
สุริวงค์
นิทานพื้นบ้าน
10
2/45
เหล่มหลวง
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/6
อภิธรรม
พระอภิธรรม
10
2/40
อาการวัตสูตร
พระสูตร
10
1/46