คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดโพธิ์ศรี บ้านหนองคูใหญ่ ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กาดำ
นิทานพื้นบ้าน
10
5/112
กาพย์คองธรรม
ธรรมะทั่วไป
10
1/38
กาพย์พระเจ้า
พระสูตร
10
1/11
กาพย์พระเจ้า
พุทธตำนาน
10
1/11
กายกรรม
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/22
การระเกด
นิทานพื้นบ้าน
10
16/1099
กาลสังขยา
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
9/223
เกณฑ์ฟ้าฝนและผูกแขน
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/11
แก้พรหมชาติ
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/20
ไก่แก้ว
นิทานพื้นบ้าน
10
4/88
ขุนทึง
นิทานพื้นบ้าน
10
4/139
ควดข้าว
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/4
คัธนาม
นิทานพื้นบ้าน
10
2/55
คาถา
ไสยศาสตร์
10
1/7
คาถาคำสอน
ไสยศาสตร์
10
1/7
คาถาธุงคุลี
ยาสมุนไพร
10
1/5, 1/12
คารวะหลวง
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/13
คำใต้น้ำมันออกพรรษา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/6
คำถวายทาน
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/16
โคลงฮดสรง
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/4
จำปาสี่ต้น
นิทานพื้นบ้าน
10
9/193
จุนทสูกริยสูตร
ชาดกทั่วไป
10
3/30
โจทย์เลข
ตำนานพุทธศาสนา
10
1/15
ฉลองข้าวสาก
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/9
ฉลองงแปดหมื่นสี่พันขันธ์
บทสวดและพิธีกรรม
4
5/80
ฉลองดอกไม้
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
2/20
ฉลองดูก
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
2/18
ฉลองตู้
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/9
ฉลองเทียน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/8
ฉลองธาตุ
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/18
ฉลองธุง
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
3/22
ฉลองปทีป
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
2/15
ฉลองปราสาทผึ้ง
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/4
ฉลองผ้าป่า
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
2/22
ฉลองผ้าอาบน้ำฝน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/6
ฉลองผึ้ง
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/16
ฉลองสัพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/8
ฉลองหนังสือ
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/5
ชนก
ทศชาติชาดก
10
4/92
ชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
4/50
ชมภูบดี
นิทานพื้นบ้าน
10
9/170
ชัยใหญ่
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/4
ตำราดูฤกษ์
โหราศาสตร์
10
4/35
ตำรานาคให้น้ำ
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/32
ตำราปลูกเฮือน
ตำนานพุทธศาสนา
10
1/6
ตำรายา
โหราศาสตร์
10
6/70
ตำราหมอดู
โหราศาสตร์
10
10 พับ
ตำราหมอดู
โหราศาสตร์
10
2/33
ตำราหมอดู
นิทานพื้นบ้าน
10
6/62
เตปทุมมา
นิทานพื้นบ้าน
10
3/35
แต่งแก้แต่งบูชา
บทสวดและพิธีกรรม
10
3/19
แต่งแก้เสียเคราะห์
บทสวดและพิธีกรรม
10
5/66
แตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
10
4/61
ถวายพรดอกเพิ้ง
บทสวดและพิธีกรรม
10
3/34
เทวฑูตสูตร
เทพนิยาย
10
2/26
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
10
7/103
ธรณีสาร
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/28
ธรรมศาสตร์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/19
ธาตุพนม
ประวัติศาสตร์
10
1/5
ธาตุหัวอก
พุทธตำนาน
10
1/7
ธาตุอาขยาต
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/18
นันทปุกรณ์
นิทานพื้นบ้าน
10
3/182
นามปัญหา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/32
นิพพานปรมัตถะ
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/4
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
10
1/14
นิสัยวิสุทธิมรรค
บทสวดและพิธีกรรม
4
12/372
เนมิราช
ทศชาติชาดก
10
1/23
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
10
5/65
บารมี
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/29
บูชาโชค
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/17
ปฐมสมโพธิกถา
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
10
24/421
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/9
ปาฏิโมกข์
พระวินัย
10
1//28
แปดหมื่น
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
22/355
ผญา
กวีนิพนธ์ร้อยกรอง
10
2/17
ผญาคำสอน
กวีนิพนธ์ร้อยกรอง
10
1/10
ผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
10
2/28
พญาธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/15
พระไตรปิฎก
ธรรมะทั่วไป
10
1/16
พระไตรปิฎก
ธรรมะทั่วไป
10
9/106
พระธรรมสามไตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
7/150
พระธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
10
1/10
พระยามิรินทราช
ประวัติพระสาวก
10
3/81
พระยาสุนนทราช
นิทานพื้นบ้าน
10
3/56
พระยาอินทร์
เทพนิยาย
10
1/11
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
10
103/1110
พระอานิสงส์ทองคำ
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/41
มหาชนก
ทศชาติชาดก
4
5/155
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
10
47/722
มหาธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
10
2/12
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
34/568
มิลินทปัญหา
ประวัติพระสาวก
4
15/225
มิลินทปัญหา
ประวัติพระสาวก
10
4/119
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
11/269
มูลกึด
นิทานพื้นบ้าน
10
1/8
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
7/224
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
9/162
เมตตรัย
พุทธตำนาน
10
6/106
เมตตรัยสูตร
พุทธตำนาน
10
2/42
แรกขวัญ
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/4
ลำจันทคราส
นิทานพื้นบ้าน
10
2/56
ลำท้าวหัวข่อหล่อ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/27
ลำท้าวหัวข่อหล่อ
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/25
ลำพิมพ์พาเถรี
นิทานพื้นบ้าน
10
2/42
ลำสามไตร
ธรรมะทั่วไป
10
1/21
ลำสามไตร
ธรรมะทั่วไป
10
1/23
ลำสุทธน
นิทานพื้นบ้าน
10
4/55
ลำอุรังคธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
10
9/195
วัตถุเฝด
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/19
วิฑูรบัณฑิต
ทศชาติชาดก
4
5/280
วิฑูรย์บัญฑิต
ทศชาติชาดก
10
1/40
วิตัสนาม
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/7
วินัย
พระวินัย
10
2/40
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
10
13/94
ศรัทธา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/21
ศัทพ์การก
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/49
ศัพท์นาม
บทสวดและพิธีกรรม
10
11/194
ศัพท์ปาฎิโมกข์
พระวินัย
4
1/30
ศัพท์ปาฏิโมกข์
พระวินัย
10
1/43
ศิริมานนทสูตร
พระสูตร
10
24/421
ศีลศาสตร์
พระสูตร
10
1/5
ศีลสี่และปาฏิโมกข์
พระวินัย
10
1/30, 1/38
สมมาภายนอก
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/8
สรรพนโม
พระวินัย
10
1/14
สรรพปาฎิโมกข์
พระวินัย
10
1/27
สังกาส(มหาชาติป
มหาชาติชาดก
4
2/50
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
10
112/1770
สัพสนธิ
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
6/124
สารากวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/86
สาราการวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
10
6/70
สิริสากุมาร
ชาดกทั่วไป
10
2/56
สืบชาตา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/13
สุริวงศ์
นิทานพื้นบ้าน
10
5/134
สุวรรณกุมาร
ชาดกทั่วไป
4
3/45
สุวรรณจักรกุมาร
ชาดกทั่วไป
10
2/37
สุวรรณสาม
ชาดกทั่วไป
10
1/19
สุวรรณหงส์
นิทานพื้นบ้าน
10
3/57
สุวรรณหงส์
นิทานพื้นบ้าน
10
5/117
สู่ขวัญ
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/6
สู่ขวัญคนป่วย
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/11
สู่ขวัญเรือน
ธรรมะทั่วไป
10
1/16
สูตรขวัญ
บทสวดและพิธีกรรม
10
3/24
สูตรถอด
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/18
สูตรมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/21
สูตรมนต์กลาง
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/18
เสียเคราะห์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/6
เสียเคราะห์อุบาต
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/4
เสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
10
12/234
โสวัส
นิทานพื้นบ้าน
10
12/267
หนังสือกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/4
หน้าผากไกลกระด้น
นิทานพื้นบ้าน
10
11/295
หรคุณ
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/24
เห็นอ้ม
นิทานพื้นบ้าน
10
3/22
อภิธรรม
พระอภิธรรม
4
7/196
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/44
อาการวัตถสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/29
อานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
6/58
อานิสงส์ทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/12
อานิสงส์ธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/5
อานิสงส์ฟังธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
4/30
อาราธนากาส
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/20
อาราธนาพระเวส
มหาชาติชาดก
10
1/4
อาราธนาเวสสันดร
มหาชาติชาดก
10
2/24
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
10
1/17
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
10
1/4
อุบาทขันตี
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/9
อุรังคธาตุ
พุทธตำนาน
4
7/49
อูมพระเจ้า
พระสูตร
10
3/17
ไอยชาดก
ชาดกทั่วไป
10
5/110