คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดพุทธชัยมงคล บ้านต้อ ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฐินขันธ์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/24
กาดำ
นิทานพื้นบ้าน
10
5/84
กาลนับมือส่วย
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/14
กาลสังขยา
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
5/92
กำพร้าบุษบา
นิทานพื้นบ้าน
10
2/45
ขอดสิม
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/37
คดีโลกคดีธรรม
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
2/29
ความสมมาภายนอก
ธรรมะทั่วไป
10
1/55
คาถาพัน
ไสยศาสตร์
10
1/6
โคนันทสูตร
นิทานพื้นบ้าน
10
1/25
โควินทสูตร
นิทานพื้นบ้าน
10
1/21
จำปาสี่ต้น
นิทานพื้นบ้าน
10
8/175
จีวรขันธ์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/18
จุนทสูกริสูตร
พระสูตร
10
2/30
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
10
2/24
เจตนาเภทา
บทสวดและพิธีกรรม
10
4/65
เจตนาเภทา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/22
โจทย์
10
1/3
ใจเป็นใจตาย
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/11
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
2/29
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/11
ฉลองดูก
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/6
ฉลองปิฎกะ
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
10
1/24
ฉลองผ้าอาบน้ำฝน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/18
ฉลองพระธาตุ
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
2/53
ฉลองฟังธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/6
ฉลองมหาธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
10
1/28
เชตพน
นิทานพื้นบ้าน
10
3/75
เชตุพน
นิทานพื้นบ้าน
10
1/26
ไชยใหญ่
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/8
เซียงโจรโต
นิทานพื้นบ้าน
10
5/90
ตำราดูเดือน
โหราศาสตร์
10
1/55
ตำราเลข
ตำนานพุทธศาสนา
10
2/36
ตำราหมอดู
โหราศาสตร์
10
2/70
ตำราโหราศาสตร์
โหราศาสตร์
10
1/37
แตงเขียว
นิทานพื้นบ้าน
10
1/10
ท้าวหัว
นิทานพื้นบ้าน
10
1/14
ทิพมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/4
เทวทูตสูตร
เทพนิยาย
10
2/41
เทวทูตสูตร
เทพนิยาย
10
1/23
ธรณีสาร
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/9
ธรรม 3 ไตร
ธรรมะทั่วไป
10
3/60
ธรรมขันธ์
ธรรมะทั่วไป
10
1/33
ธรรมสามไตร
ธรรมะทั่วไป
10
3/57
นางแตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
10
5/105
นามปัญหา
นิทานพื้นบ้าน
10
4/94
นามปัญหา
นิทานพื้นบ้าน
10
4/97
นิทานปะวาราวะสูตร
นิทานพื้นบ้าน
10
1/18
นิทานพระธาตุพนม
ประวัติศาสตร์
10
1/15
นิพพานสูตร
พระสูตร
10
4/75
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
10
4/62
นิสัยปาฎิโมกข์
พระวินัย
10
1/22
นิสัยแผนสร้างสิม
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/27
บรรพชาขันธ์
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
10
3/82
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/28
บาลีบุญญะสัพบัตติ
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/26
บาลีปาราชิกกัณฑ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
5/120
บาลีปาราชิกกัณฑ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
7/164
บาลีพระสัมมาวินิจฉัย
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/25
บาลีพระสีมา
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/25
บาลีสีมา
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/21
บาลีหงสาวดี
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/13
ปฐมกัป
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
10
3/54
ปฐมกัปป์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
10
1/23
ปฐมมาลัย
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
10
1/17
ปฐมสมโพธิ์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
10
3/101
ปฐมสมโพธิ์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
10
1/19
ปัญญาปารมี
บทสวดและพิธีกรรม
10
3/39
ปาฏิโมกข์
พระวินัย
10
1/33
ปารมี
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/16
ผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
10
1/10
ผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
10
4/67
พระแก้ว
พุทธตำนาน
10
1/24
พระคาถาวิเศษ
ไสยศาสตร์
10
1/3
พระบาง
พุทธตำนาน
10
1/34
พระพุทธสิหิง
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/56
พระเภชยะนาท
พุทธตำนาน
10
1/26
พระมหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
11/298
พระวินัย
พระวินัย
10
1/27
พระสมันตหาปัฎฐาน
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
10
1/7
พระสัมมาวินัจฉัย
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/36
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
10
24/134
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
10
9/73
เภสัชจันทสูตร
พระสูตร
10
1/35
มงคลทีปนี
พระสูตร
10
3/76
มงคลทีปนี
พระสูตร
10
4/104
มนต์คาถา
ไสยศาสตร์
10
1/22
มหาชนก
ทศชาติชาดก
10
3/57
มหาชาติ
พระวินัย
10
21/295
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
10
22/331
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
2/71
มหาโมคคันลาน์
นิทานพื้นบ้าน
10
1/21
มหาวงค์
นิทานพื้นบ้าน
10
1/18
มหาวงค์
นิทานพื้นบ้าน
10
3/79
มะลาด
10
1/20
มิลินทปัญหา
ประวัติพระสาวก
10
1/25
มิลินทปัญหา
ประวัติพระสาวก
10
1/24
มิลินราบาท
ประวัติพระสาวก
10
1/36
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/17
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
6/116
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
6/123
เมตไตยสูตร
พุทธตำนาน
10
3/59
ราชหงส์คำ
นิทานพื้นบ้าน
10
2/44
ฤกษ์ยาม
โหราศาสตร์
10
1/34
ลำกาดำ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/13
ลำกาลสังขยา
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
5/97
ลำไก่แก้ว
นิทานพื้นบ้าน
10
2/34
ลำขุนทึง
นิทานพื้นบ้าน
10
5/137
ลำขุนทึง
นิทานพื้นบ้าน
10
5/107
ลำคันคาก
นิทานพื้นบ้าน
10
3/73
ลำเจียง
นิทานพื้นบ้าน
10
2/59
ลำเซียงโจรโต
นิทานพื้นบ้าน
10
6/127
ลำตั๊กแตนโมคำ
นิทานพื้นบ้าน
10
5/103
ลำท้าวเจือง
นิทานพื้นบ้าน
10
3/85
ลำท้าวหัว
นิทานพื้นบ้าน
10
1/12
ลำนางแตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
10
5/118
ลำบุษบา
นิทานพื้นบ้าน
10
3/62
ลำลินคำ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/41
ลำสินไซ
นิทานพื้นบ้าน
10
11/255
ลำโสวัส
นิทานพื้นบ้าน
10
6/135
ลินทอง
นิทานพื้นบ้าน
10
1/28
ลินทอง
นิทานพื้นบ้าน
10
2/47
โลกกัจจายนะสูตร
พระสูตร
10
1/10
วัตถุคุรุภัณฑ์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/21
วินัย
พระวินัย
10
1/25
วินัยทั้ง 5
พระวินัย
10
2/44
วินัยศัพท์สวด
พระวินัย
10
1/21
วินัยสงฆ์
พระวินัย
10
1/30 ,
วินัยสัมสอด
พระวินัย
10
1/15
วินัยฮอม
ธรรมะทั่วไป
10
2/51
วินัยฮอม
พระวินัย
10
1/25
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/11
ศรัทธาวิมาลา
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/40
ศัพท์ปาราชิกกัณฑ์
พระวินัย
10
6/155
ศิริมานนทสูตร
พระสูตร
10
4/118
ศิริมานนทสูตร
พระสูตร
10
6/146
สนธิ
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/12
สรรพปาราชิกกัณฑ์
พระวินัย
10
3/73
สวดมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/15
สวดมนต์ต่าง ๆ
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/37
สังคหาปการณา
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/82
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
10
56/814
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
10
49/759
สาราการวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
10
5/91
สารากาวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
10
9/157
สิกขาสามเณร
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
10
1/17
สินไซ
นิทานพื้นบ้าน
10
6/137
สิมมานขันธ์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/37
สีทน
นิทานพื้นบ้าน
10
1/18
สีทน
นิทานพื้นบ้าน
10
4/79
สีมาวินิจฉัย
พระวินัย
10
2/50
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
10
4/51
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
10
2/24
สุริวงค์
นิทานพื้นบ้าน
10
7/265
สุวรรณจักรกุมาร
ชาดกทั่วไป
10
1/22
สุวรรณจักรกุมาร
ชาดกทั่วไป
10
2/54
สุวรรณลินคำ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/26
สู่ขวัญคน
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/6
สูตรนาค
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
10
1/11
สูตรมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/26
เสียเคราะห์
บทสวดและพิธีกรรม
10
3/37
เสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
10
2/40
เสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
10
5/96
โสวัส
นิทานพื้นบ้าน
10
5/115
หงส์สองคอ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/33
หนังสือพระยาอินทร์
เทพนิยาย
10
1/11
หน้าผากไกลกระด้น
นิทานพื้นบ้าน
10
2/33
หน้าผากไกลกระด้น
นิทานพื้นบ้าน
10
3/112, 1/26
อทินนาปาราชิก
พระวินัย
10
1/20
อนาคตวงค์
พุทธตำนาน
10
3/64
อนาคตวงค์
พุทธตำนาน
10
1/23
อรุณวดี
นิทานพื้นบ้าน
10
4/7
อรุณวดี
นิทานพื้นบ้าน
10
2/38
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
10
4/62
อาการวัตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
10
4/102
อานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
2/22
อานิสงส์ต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/9
อานิสงส์สร้างพระไตรปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/13
อุบาทขันตี
ลัทธิพิธีกรรม
10
3/15
อุบาทขันตี
ลัทธิพิธีกรรม
10
1/7
อุบาทครุฑ
ลัทธิพิธีกรรม
10
1/29
อุปสัมปนา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/41
อุรังคธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
10
2/44
อุรังคธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
10
5/104