คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดบ้านเหล่าโพธิ์ บ้านเหล่าโพธิ์ ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมาย
กฏหมายโบราณ
10
1/70
จำปาสี่ต้น
นิทานพื้นบ้าน
10
11/243
ชมพูบดี
นิทานพื้นบ้าน
10
1/15
แตงเขียว
นิทานพื้นบ้าน
10
1/17
ท้าวก่ำกาดำ
นิทานพื้นบ้าน
10
4/76
พระยาคันคาก
นิทานพื้นบ้าน
10
1/89
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
1/16
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
10
1/16
สุวรรณไกรสร
นิทานพื้นบ้าน
10
1/10