คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดบ้านเหล่าโง้ง บ้านเหล่าโง้ง ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมาย
กฏหมายโบราณ
10
2/32
คาถาต่าง ๆ
ไสยศาสตร์
10
1/4
คำปวารณา (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/26
เค้าพระยาอินทร์
เทพนิยาย
10
1/13
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
10
3/28
ฉลองข้าวสาก
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/6
ฉลองผาสาท
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/6
ชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
10/194
ดูฤกษ์ยาม
โหราศาสตร์
10
2/17
ดูเลข
ตำนานพุทธศาสนา
10
1/18
ตั๊กแตนคำ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/21
ตั้งชื่อเด็กน้อย
โหราศาสตร์
10
1/16
ตำราโบราณ
ยาสมุนไพร
10
1/16
ตำรายา
ยาสมุนไพร
10
1/20
ท้าวลำกาดำ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/12
ธรรม 3 ไตร
ธรรมะทั่วไป
10
3/66
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
10
2/38
นิสัยปาฎิโมกข์
พระวินัย
10
1/26
บาลีปาฏิโมกข์
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
2/51
บาลีศรัทธา
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/15
บาลีสวดมนต์
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/22
ปฐมกัปป์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
10
2/39
ปาฏิโมกข์
พระวินัย
10
1/49
ปารมี
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/9
พงศาวดาร
ประวัติศาสตร์
10
2/50
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
10
2/20
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
4/128
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
8/132
วินัยสงฆ์
พระวินัย
10
1/15
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/27
ศรีธนนชัย
นิทานพื้นบ้าน
10
1/11
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
10
3/24
สาราการวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/21
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
10
2/24
สุริวงค์
นิทานพื้นบ้าน
10
16/371
สู่ขวัญ (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/8
สูญโญ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/7
สูตรมนต์กลาง
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/25
อภิธรรม
พระอภิธรรม
10
8/69
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/22