คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดบ้านหนองสิมใหญ่ บ้านหนองสิมใหญ่ ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมาย
กฎหมายโบราณ
10
7/89
กาลสังขยา
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
10/220
คาถา
ไสยศาสตร์
10
3/77
คาถาแก้หัวช้าง
ไสยศาสตร์
10
1/10
คาถาน้ำออกป่อ
ไสยศาสตร์
10
1/11
คำทำนายเมืองตะหมาย
โหราศาสตร์
10
1/5
ดูเคราะห์โชคชะตา
โหราศาสตร์
10
1/19
แต่งแก้แต่งบูชา (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/14
แต่งแก้ให้เด้กน้อย (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/3
บาลีเจ้าหัว
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/4
ปฐมสมโพธิ์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
10
7/280
ป่าวเทวดา (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/10
ป่าวเทวดา (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/19
พระธรรม
นิทานพื้นบ้าน
10
13/208
มหาชาติ (หนังสือก้อม)
มหาชาติชาดก
10
1/9
ยอดสิม (หนังสือก้อม)
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
10
1/3
ราธนาศีล (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/6
ลำโสวัจ
นิทานพื้นบ้าน
10
8/240
วินัยกิจ
พระวินัย
10
7/210
สะเดาะห์เคราะห์ (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/11
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
10
5/110
สุวรรณหอยสังข์
บทสวดและพิธีกรรม
10
3/66
สู่ขวัญนาค (หนังสือก้อม)
สังฆกรรมหรือพิธีกรรม
10
1/3
สูตรขวัญ (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/7
สูตรขวัญเรือน (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/16
หน้าผากไกลกระด้น
นิทานพื้นบ้าน
10
1/22
หยาดน้ำ (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/2
อาณาจักรหลักค้ำเมือง
กฎหมายโบราณ
10
1/32