คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดบ้านหนองแก บ้านหนองแก ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กาดำ
นิทานพื้นบ้าน
10
5/70
การเกด
นิทานพื้นบ้าน
10
1/14
การเกด
นิทานพื้นบ้าน
10
1/13
ขุนทึง
นิทานพื้นบ้าน
10
2/12
คำสอน
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/14
จำปาสี่ต้น
นิทานพื้นบ้าน
10
1/4
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/8
ฉลองข้าวสาก
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/8
ฉลองทางต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/9
ฉลองฟังธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/5
ชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
5/62
ตั๊กแตนคำ
นิทานพื้นบ้าน
10
4/68
เทวทูตสูตร
เทพนิยาย
10
10/221
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
10
1/11
นันทราช
นิทานพื้นบ้าน
10
1/25
บาลีมูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
5/120
บาลีศรัทธาสังคหา
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
2/46
ปัฎกะ
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
10
1/7
ปารมี
บทสวดและพิธีกรรม
10
3/13
ผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
10
3/36
โพธิสัตว์
พุทธตำนาน
10
1/14
มงคลทีปนี
พระสูตร
10
1/18
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
10
15/146
มหามังคละ
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/36
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
1/36
มาลัยสูตร
ประวัติพระสาวก
10
1/19
มูลกิตติ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/182
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
1/24
วัตถุแม่หัว
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/13
ศรัทธาแล
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/12
สอนหญิง
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/18
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
10
17/293
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
10
1/11
สูตรนาค
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
10
1/9
เสียเคราะห์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/15
หงส์คำ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/40
หอมซู
นิทานพื้นบ้าน
10
1/18
อภิธรรม
พระอภิธรรม
10
27/241
อานิสงส์ต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
4/62