คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดบ้านศาลา บ้านศาลา ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
คำพระแก้ว
พุทธตำนาน
10
1/20
จันทคราส
นิทานพื้นบ้าน
10
1/22
จันทคราส
ประวัติศาสตร์
10
7/137
จันทมุด
นิทานพื้นบ้าน
10
5/76
จำปาสี่ต้น
นิทานพื้นบ้าน
10
3/53
จุนทสูกริสูตร
พระสูตร
10
7/116
เจตนาเภทา
บทสวดและพิธีกรรม
10
4/70
เจตนาเภทา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/16
ฉลองกฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
3/24
ฉลองขันหมาก
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/10
ฉลองดูก
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
2/9
ฉลองธงชาย
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/4
ฉลองธุงผ้า
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/4
ฉลองน้ำมนต์
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/6
ฉลองบวช
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/7
ฉลองผ้าอาบน้ำฝน
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/6
ฉลองวิค
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/3
ชนก
ทศชาติชาดก
10
4/82
เชตุพน
นิทานพื้นบ้าน
10
1/18
เชตุพน
นิทานพื้นบ้าน
10
2/39
ฎีกาพาหุง
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/20
ท้าวแบ้
นิทานพื้นบ้าน
10
4/54
ทิพมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/7
ธรรมดาสอนโลก
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
1/16
ธาตุสะกุ้ง
ชาดกทั่วไป
10
1/28
ธาตุหัวอก
พุทธตำนาน
10
1/8
ธาตุหัวอก
พุทธตำนาน
10
1/5
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
10
3/55
นิพพานสูตร
พุทธตำนาน
10
4/81
นิสัยกรรมวาจา
พระวินัย
10
1/26
เนมิราช
ทศชาติชาดก
10
3/72
บัวโฮม, บังเรียว, บัวฮอง
นิทานพื้นบ้าน
10
6/81
ปฐมสมโพธิ์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
10
29/378
ปะณะกรณ์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/16
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
10
5/97
ปัญหานางเทวดา
นิทานพื้นบ้าน
10
4/40
ปาฏิโมกข์
พระวินัย
10
1/30
แปดหมื่น
คัมภีร์ภาษาบาลี
10
10/196
ผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
10
5/77
ผ้าป่า
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/14
พงศาวดาร
นิทานพื้นบ้าน
10
1/13
พระกึดพระพาน
พุทธตำนาน
10
5/86
พระเจ้าแทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
10
3/38
พระเจ้าแทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
10
1/17
พระเจ้าเลียบโลก
พุทธตำนาน
10
2/64
พระชนก
ทศชาติชาดก
10
1/17
พระไตรสรณคม
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/31
พระธรรมสามไตร
ธรรมะทั่วไป
10
1/17
พระธรรมสามไตร
ธรรมะทั่วไป
10
6/127
พระยากาเผือก
นิทานพื้นบ้าน
10
1/9
พระยาพิมพิสาร
นิทานพื้นบ้าน
10
2/35
พระสิหิงคนิทาน
พุทธตำนาน
10
4/45
พระอภิธรรม
พระสูตร
10
14/205
พื้นพระแทรกคำ
ประวัติศาสตร์
10
2/50
พื้นพระบาง
ประวัติศาสตร์
10
1/38
พื้นเมืองเวียงจันทร์
ประวัติศาสตร์
10
1/16
พุทธเสน
พุทธตำนาน
10
1/21
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
10
13/98
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
10
27/485
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
1/10
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
1/23
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
10
7/77
มูลปกรณ์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/44
โมคคลาหลงทีป
นิทานพื้นบ้าน
10
1/19
โมคคัลลาหลงทีป
นิทานพื้นบ้าน
10
1/17
ลำกาดำ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/18
ลำท้าวหัว
นิทานพื้นบ้าน
10
2/46
ลำนกจอก
นิทานพื้นบ้าน
10
4/48
ลำพระเจ้าเลียบโลก
พุทธตำนาน
10
6/198
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/7
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
10
4/89
สามันต์
นิทานพื้นบ้าน
10
1/19
สาราการวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
10
2/32
สินไซ
นิทานพื้นบ้าน
10
1/288
สีระสาสูตร
พระสูตร
10
1/14
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
10
3/32
สุนันทราช
ประวัติศาสตร์
10
3/33
สุปณถานาค
ชาดกทั่วไป
10
2/39
สุริวงค์
นิทานพื้นบ้าน
10
1/23
สุริวงค์
นิทานพื้นบ้าน
10
10/215
สุวรรณจักรกุมาร
ชาดกทั่วไป
10
4/99
สุวรรณสยาม
ชาดกทั่วไป
10
1/14
สุวรรณสาม
ชาดกทั่วไป
10
3/60
หงษ์หิน
นิทานพื้นบ้าน
10
3/89
อภิธรรม
พระอภิธรรม
10
33/205
อรหันตา
ประวัติศาสตร์
10
6/88
อริยสัจจ์
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/25
อัฎฐังดิกมรรค
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/15
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
10
1/11
อานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
10
1/26
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
10
1/3