วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลงพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลานที่วัดสว่างอรุณ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 
     
     
   วัดสว่างอรุณ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ชาวบ้านเรียกว่า “วัดบ้านหนองแก”
ลักษณะการจัดเก็บเอกสารใบลานของทางวัด
   วัดสว่างอรุณ บ้านหนองแก มีเอกสารใบลานเก็บรวบรวมไว้ที่วัดจำนวนหนึ่ง สภาพของเอกสารใบลานมีความสมบูรณ์ครบชุดหลายผูก และมีผ้าห่อคัมภีร์จำนวนมาก แต่สภาพชำรุดผุพัง ฝุ่นเกาะปรากฏดังภาพ
ผ้าห่อคัมภีร์สภาพชำรุดเป็นส่วนมาก
ขั้นตอนการอ่านชื่อเรื่อง ทำความสะอาด และคัดแยกหมวดหมู่เอกสารใบลาน
การจัดเก็บเอกสารใบลานหลังจากทำการจัดระบบเอกสารเรียบร้อยแล้ว