เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้ลงพื้นที่จัดระบบเอกสารให้กับวัดหนองตาไก้ บ้านหนองตาไก้ ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวัดลำดับสุดท้ายในการลงพื้นที่บริการชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
   วัดหนองตาไก้ เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2190 โดยมีนายธัมมา ภานุศรี นางแหล่ ภานุศรี นายอ่อนสา นามมูลลา บริจาคที่ดินให้เพื่อสร้างวัด นอกจากนี้ยังพบว่าวัดหนองตาไก้ เคยมีโรงเรียนพระปริยัตแผนกธรรม ที่เปิดสอนเมื่อ
พ.ศ. 2498 ปัจจุบันมีพระครูบุญพิทักษ์ เป็นเจ้าอาวาสวัด และยังมีผู้เฒ่าหลายคนสามารถอ่านอักษรโบราณอีสาน
ได้อีกด้วย
       
   เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าจัดระบบเอกสารใบลานที่วัดหนองตาไก้ช่วงแรกนั้น ได้มีชาวบ้านและผู้นำชุมชนบางส่วนเข้ามาช่วยขนย้ายเอกสารใบลานที่อยู่ข้างบนกุฏิลงมาให้เจ้าหน้าที่ดำเนินงานข้างล่าง นอกจากนั้นยังอยู่ดูแลและร่วมอ่านอักษรโบราณกับเจ้าหน้าที่จำนวนมาก ซึ่งสร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
     
   เอกสารใบลานของวัดหนองตาไก้มีจำนวนไม่มากนัก มีทั้งที่สมบูรณ์ครบชุด และมีฉบับพลัดผูก เมื่อทำความสะอาดใบลาน อ่านชื่อเรื่อง แยกเอกสารใบลานไว้ตามหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ และทำความสะอาดผ้าผืนเก่าให้สะอาดเสียก่อนแล้วจึงนำมาห่อไว้ดังเดิม และนำผ้าขาวมาห่อทับอีกครั้งเพื่อความคงทนและเป็นระเบียบเรียบร้อย
   เมื่อดำเนินการจัดระบบเอกสารใบลานเรียบร้อยแล้ว เจ้าอาวาสจึงให้เปลี่ยนสถานที่จัดเก็บเอกสารใบลานใหม่ ซึ่งดูสวยงามและแสดงถึงการให้ความสำคัญของเอกสารใบลานมากยิ่งขึ้น