เช้าวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 คณะทำงานโครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการออกภาคสนาม ณ วัดหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด อันเป็น
วัดลำดับที่ 10 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
สภาพเอกสารใบลาน และการจัดเก็บของวัดหนองไผ่
   วัดหนองไผ่ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2452 ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองไผ่ เลขที่ 62 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ชาวบ้านเรียกไผ่หนองไผ่ เพราะมีต้นไผ่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ทางวัดยังเคยเปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เมื่อ พ.ศ. 2532  
 
 
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด อ่านชื่อเรื่อง และแยกใบลานออกตามหมวดหมู่
 
ขั้นตอนของการใช้เชือกร้อยคัมภีร์ตามหมวดหมู่ที่แยกและห่อผ้าเรียบร้อยแล้ว
สภาพเอกสารใบลานที่ผ่านการจัดระบบเรียบร้อยแล้ว
   เอกสารใบลานที่วัดหนองไผ่นี้ มีจำนวนไม่มากนัก โดยทางวัดนำมาเก็บรวมไว้ในอาคารที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สภาพของใบลานเบื้องต้นนั้น เต็มไปด้วยฝุ่น และใบลานพลัดผูกเกือบทั้งหมด ทางเจ้าหน้าที่จึงต้องทำการแยก
ใบลานให้อยู่ในเรื่องหรือหมวดหมู่เดียวกัน จากนั้นจึงบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับใบลานลงในใบบันทึก และห่อผ้าใหม่
่ให้เรียบร้อย และเก็บเข้าตู้ที่ทำความสะอาดแล้วตามเดิม