วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลานที่วัดบ้านหนองแข้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
   
 
   ภาพที่ 1 – 3 วัดบ้านหนองแข้ ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด
         
 
ภาพที่ 4 – 7 สภาพเอกสารใบลานที่วัดบ้านหนองแข
   วัดหนองแข้ เป็นวัดที่จัดเก็บเอกสารใบลานไว้จำนวนหนึ่ง สภาพของใบลานโดยมากมีสภาพที่สมบูรณ์บ้าง และชำรุดเล็กน้อยบ้าง ซึ่งเอกสารใบลานเหล่านี้ถูกห่อด้วยผ้าขาวที่มีสภาพเก่ามาก มีผ้าซิ่นไหมจำนวนไม่มากนัก และจีวรพระส่วนหนึ่ง แล้วนำเก็บไว้ในตู้ไม้สี่เหลี่ยมสำหรับเก็บเอกสารใบลานที่เก่าแก่โดยเฉพาะ ดังภาพข้างต้น
   หลังจากที่เจ้าหน้าติดต่อขอเข้าจัดระบบเอกสารใบลานกับทางวัดเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ดำเนินการสำรวจเอกสารใบลานในเบื้องต้น จากนั้นก็นำเอกสารใบลานออกจากตู้พระธรรม และดำเนินการทำความสะอาด อ่านชื่อเรื่องตามลำดับ ปรากฏดังภาพ
ภาพที่ 8 – 10 ขั้นตอนการอ่านชื่อเรื่อง คัดแยกหมวดหมู่เอกสารใบลาน
และกรอกรายละเอียดข้อมูลลงในบัญชีู่
 
ภาพที่ 11 – 13 ไม้ประกับที่ผ่านการจัดทำอย่างประณีตและผ้าห่อคัมภีร์ที่ปรากฏในวัด
ภาพที่ 11 – 13 ไม้ประกับที่ผ่านการจัดทำอย่างปราณีตและผ้าห่อคัมภีร์ที่ปรากฏในวัด
             
     เมื่อดำเนินการจัดระบบเอกสารใบลานเรียบร้อยแล้ว
พบว่าวัดหนองแข้ มีเอกสารใบลานในหมวด
พระสุตตันตปิฎก หมวดนิยายนิทานพื้นบ้านอีสาน และหมวดตำนานพุทธศาสนาครบชุดมากที่สุด