วัดเกล็ดลิ่น บ้านเกล็ดลิ่น ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอีกหนึ่งวัดที่เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ไปจัดระบบเอกสารใบลานให้ โดยได้รับความร่วมมือและดูแลเอาใจใส่จากพระอธิการไพทูรย์ เจ้าอาวาสวัดรูปปัจจุบันเป็นอย่างดี
         
ขั้นตอนการขนย้ายเอกสารใบลานออกจากหีบพระธรรม
   เอกสารใบลานที่วัดเกล็ดลิ่นมีจำนวนไม่มากนัก ทางวัดได้เก็บไว้ในหีบพระธรรมในศาลาการเปรียญอย่างดี แต่ขาดการดูแลเอาใส่เท่าที่ควร สภาพของเอกสารใบลานจึงชำรุดบ้างบางส่วน และมีฝุ่นจับหนา นอกจากนี้ยังพบว่าเอกสารใบลานมีจำนวนครบชุดสมบูรณ์จำนวนหนึ่ง และเอกสารพลัดผูกก็มีอยู่จำนวนไม่น้อยเช่นกัน
เอกสารใบลานที่วัดเกล็ดลิ่น บ้านเกล็ดลิ่น