วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552 เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลานให้กับทางวัดบังบด บ้านหวายหลึม ตำบลพระเจ้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  
 
   วัดบังบด สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2350 เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดใหญ่” ปัจจุบันมีพระดิถี อภินันโท อายุ 70 ปี
เป็นเจ้าอาวาสวัด
   เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงวัดก็ได้พบกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านจำนวนหนึ่งมารอต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ จากนั้นก็พาไปติดต่อกับเจ้าอาวาสวัด และทำการจัดระบบเอกสารใบลานทันที
     
ชาวบ้านที่มาร่วมสังเกตการณ
   เอกสารใบลานที่วัดบังบดมีจำนวน 1 ตู้ โดยชาวบ้านนำไปเก็บไว้ข้างบนของกุฏิวัด สภาพโดยรวมของเอกสาร
ใบลานเป็นผูกครบชุดจำนวนหนึ่ง และมีสภาพแตกผูกจำนวนมาก นอกจากนี้ยังพบว่า มีผ้าห่อคัมภีร์โบราณที่
สวยงามอยู่หลายผืน
     
เอกสารใบลานก่อนจัดระบบแยกหมวดหมู่
 
ขั้นตอนการจัดระบบเอกสารใบลานของเจ้าหน้าที่โครงการ
   เมื่อทำความสะอาด อ่านชื่อเรื่อง และแยกใบลานตามหมวดหมู่แล้ว เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในบัตรบันทึกรายการ จากนั้นก็ห่อด้วยผ้าใหม่ทับผ้าเก่าที่ยังมีสภาพสมบูรณ์ ร้อยเชือกตามสีที่กำหนด และเก็บเข้าตู้ที่ทำความสะอาดแล้วดังเดิม เป็นอันเสร็จกระบวนการจัดระบบเอกสารใบลานที่วัดบังบด
เอกสารใบลานที่ผ่านการจัดระบบเรียบร้อยแล้ว