คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดศรีสุข บ้านศรีสุข ต. ศรีสุข อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
ขุนทึงขุนเทือง
นิทานพื้นบ้าน
2
7/152
โควินทสูตร
พระสูตร
2
2/42
จุลทสูกรีสูตร
พระสูตร
2
2/48
จุลทสูกรีสูตร
พระสูตร
2
2/36
ฉลองข้าวสาก
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/12
ฉลองชาติ
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/10
ฉลองบวช
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/19
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
11/49
ฉลองฟังธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/8
ฉลองสังฮอมธาตุ
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
2/32
ไชยน้อยไชยใหญ่
ประวัติศาสตร์
2
1/25
ตั้งแตนโมคำ
นิทานพื้นบ้าน
2
8/170
เทวดาถามปัญหาพระเจ้า
ธรรมะทั่วไป
2
1/30
เทวาวิชาสูตร
พระสูตร
2
1/30
แทนน้ำนมแม่
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
2/51
ธาตุพนม
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
6/132
นามผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
2
1/22
บัวระพันธะ
ธรรมะทั่วไป
2
17/368
โบราณวันสูตร
พระสูตร
2
2/18
ปฐมสมโพธิ์
พุทธตำนาน
2
8/202
ปราวสูตร
พระสูตร
2
3/80
ปาฏิโมกข์
ธรรมะทั่วไป
2
1/29
ปาราภาวสูตร
พระสูตร
2
25/363
พื้นทรายพอง
เทพนิยาย
2
2/62
พื้นบุญอินทร์
มหาชาติชาดก
2
1/22
โพธิสัตว์
มหาชาติชาดก
2
1/25
มหากฐิน
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
2
1/23
มูลกิตติ
พระวินัย
2
9/180
มูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
42/870
ลำเชียงโจรโต
นิทานพื้นบ้าน
2
5/130
ลำตั๊กแตนโมค
นิทานพื้นบ้าน
2
4/80
ลำอรพิม
นิทานพื้นบ้าน
2
5/100
วิสุทธิยา
พระอภิธรรม
2
1/22
ศรีหา
ประวัติพระสาวก
2
10/200
ศัพท์บาลี
ปกิณณกะ
2
1/32
ศัพท์ปาฏิโมกข์
ธรรมะทั่วไป
2
6/12
สังฮอมธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
2
88/1170
สินชัย
นิทานพื้นบ้าน
2
1/347
สิบชาติ
นิทานพื้นบ้าน
2
1/22
สุวรรณจักรกุมาร
นิทานพื้นบ้าน
2
5/130
สู่ขวัญ
ลัทธิพิธีกรรม
2
2/40
หน้าผากไกลกระด้น
นิทานพื้นบ้าน
2
11/275
หล่มหลวง
พุทธตำนาน
2
1/38
อรหันตา
ธรรมะทั่วไป
2
1/30
อาการวัตตสูตร
ธรรมะทั่วไป
2
9/180
อาการวัตตสูตร
ธรรมะทั่วไป
2
5/64
อานิสงส์สรรพทาน
ธรรมะทั่วไป
2
2/68
อิติปิโส
บทสวดและพิธีกรรม
2
1/5
อุณหัสวิชัย
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/20