คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดนาสีนวน บ้านนาสีนวน ต. นาสีนวน อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กาดำ
นิทานพื้นบ้าน
2
3/60
การเกด
นิทานพื้นบ้าน
4
4/81
กาฬเกษ
นิทานพื้นบ้าน
2
3/60
คาถาสารกวิชาสูตร
ไสยศาสตร์
4
1/18
โควินทสูตร
นิทานพื้นบ้าน
2
2/40
โควินทสูตร
นิทานพื้นบ้าน
4
2/45
จำปาสี่ต้น
นิทานพื้นบ้าน
4
6/137
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
4
1/21
ฉลองต่าง ๆ
ธรรมะทั่วไป
2
7/56
ตั๊กแตนโมคำ
นิทานพื้นบ้าน
2
3/60
ตำนานนิพพาน
พุทธตำนาน
4
1/11
เตเมย์
นิทานพื้นบ้าน
2
1/22
แต่งอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
2
7/140
เทวทูตสูตร
เทพนิยาย
4
1/30
ธาตุสะกุ้ง
พุทธตำนาน
4
1/19
ธาตุสะกุ้ง
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
2/60
นิทานพระบาง
นิทานพื้นบ้าน
4
1/26
นิสัยปาฏิโมกข์
พระวินัย
4
1/27
บาลีไวยากรณ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
3/84
ปฐมมูล
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2
1/25
ปาฏิโมกข์
ธรรมะทั่วไป
2
4/88
ปารมี
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/21
แปดหมีนสี่พัน
ธรรมะทั่วไป
2
3/60
แปดหมื่นสู่พันขันธ์
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
3/59
พระธรรม 3 ไตร
พระสูตร
2
3/24
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
4
10/154
พุทธะ
พุทธตำนาน
4
1/25
ภิกขุโน
ธรรมะทั่วไป
4
1/28
มณีขาน
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/11
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
2
10/220
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
4
11/182
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
1/29
มาลัยหมื่น
มหาชาติชาดก
4
1/18
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
2/55
มูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
15/300
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
9/132
ลำขุนทึง
นิทานพื้นบ้าน
4
4/120
ลำตั๊กแตนโมคำ
นิทานพื้นบ้าน
4
1/14
ลำพระแก้ว
นิทานพื้นบ้าน
4
1/22
ลำสุริวงค์
นิทานพื้นบ้าน
4
12/300
ลีมหามายา
นิทานพื้นบ้าน
2
3/60
โลกคดีธรรม
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
1/10
วินัยสงฆ์
พระวินัย
4
2/42
ศัพท์ปาฏิโมกข์
พระวินัย
4
1/6
ศัพท์มูลกัจจายนะ
อื่น ๆ
2
3/60
สมาสสงสาร
ธรรมะทั่วไป
4
1/29
สวดมนต์
ธรรมะทั่วไป
2
3/27
สังฮอมธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2
20/400
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
4
23/425
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
4
1/12
สุวรรณกุมาร
นิทานพื้นบ้าน
2
3/60
สูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
4
1/16
เสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
4
8/224
อภิธรรม
พระอภิธรรม
2
10/80
อรุณวดี
นิทานพื้นบ้าน
4
9/200
อาการวัตตสูตร
พระอภิธรรม
2
4/80
อาการวัตตะสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/23
อุณหัสวิชัย
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
2/40
อุณหัสสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
4
1/6
อุบาท
ธรรมะทั่วไป
2
3/60