คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดเหล่าใหญ่ บ้านหล่าใหญ่ ต. โคกพระ อ. กันทวิชัย จ. มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
ฉลองต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
10/100
ชนก
นิทานพื้นบ้าน
2
2/40
เชตุพน
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
1/20
ตั้กแตนโมคำ
นิทานพื้นบ้าน
2
3/60
เตมีย์
นิทานพื้นบ้าน
2
4/40
แตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
2
6/120
ธรรม 3 ไตร
พระสูตร
2
3/24
ธาตุสะกุ้ง
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
4/80
นาคเสน
นิทานพื้นบ้าน
2
4/80
นามปัญหา
พระอภิธรรม
2
3/60
นิสสัยปาฏิโมกข์
ธรรมะทั่วไป
2
2/40
ปัญญาบารมี
พระอภิธรรม
2
4/80
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
2
4/88
มูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
2
10/200
ศิริมานนทสูตร
ประวัติพระสาวก
2
4/80
สวดมนต์กลาง
ธรรมะทั่วไป
2
2/24
สวดมนต์น้อย
ธรรมะทั่วไป
2
1/12
สังฮอมธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
2
10/200
สุรินทกุมาร
นิทานพื้นบ้าน
2
3/60
อภิธรรม
พระอภิธรรม
2
12/96
อาการวัตตสูตร
ธรรมะทั่วไป
2
3/60
อุณหัสวิชัย
อานิสงส์ต่าง ๆ
2
1/80
อุปคุต
ปกิณณกะ
2
2/40