คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดพรมประสิทธิ์ บ้านหนองอุ่ม ต.นาสีนวล อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมาย
กฏหมายโบราณ
1
5/12
กาเผือก
นิทานพื้นบ้าน
1
1/17
กายนิพาน
พุทธตำนาน
1
1/8
กำลังยันต์และคาถา
อื่น ๆ
1
1/5
กำเลิดหลวง
โหราศาสตร์
1
1/5
เกณฑ์ฟ้าฝน
อื่น ๆ
1
1/4
แก้ปั้นพื้น
อื่น ๆ
1
1/4
แก้อภิธรรมปิฎก
พระอภิธรรม
1
1/16
ครองผ้า ครองบาตร
อื่น ๆ
1
1/5
ครองวัตร
พระวินัย
1
1/14
คาถา
อื่น ๆ
1
1/6
คาถาแก้กำเลิด
อื่น ๆ
1
1/5
คาถาคงกะพันธ์
อื่น ๆ
1
1/8
คาถาจุตวรรค
อื่น ๆ
1
1/5
คาถาต่อกระดูก
อื่น ๆ
1
1/5
คาถาผีกัน
อื่น ๆ
1
2/5
คาถาเสียพิษไฟ
อื่น ๆ
1
1/6
คาถาหายตัว
อื่น ๆ
1
1/6
คำกลอนการเกษ
อื่น ๆ
1
1/5
คำสอน
ธรรมะทั่วไป
1
1/9
คำสาส์น
อื่น ๆ
1
3/15
คุรุธรรม
พระอภิธรรม
1
1/2
โควินทสูตร
พระสูตร
1
1/23
จันทรคาส
นิทานพื้นบ้าน
1
5/137
จันทสูตร
พระสูตร
1
1/18
จำปสี่ต้น
นิทานพื้นบ้าน
1
8/181
เจตนาราช
นิทานพื้นบ้าน
1
1/20
โจทย์เลข
อื่น ๆ
1
2/6
ฉลองกระดูก
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/4
ฉลองข้าวจี่
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/3
ฉลองข้าวประดับดิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/10
ฉลองข้าวสาก
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/5
ฉลองข้าวฮ้อยพา
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/5
ฉลองต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
8/55
ฉลองตู้
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/8
ฉลองบวช
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/8
ฉลองปิฎก
ลัทธิพิธีกรรม
1
3/11
ฉลองผาสาทเผิ่ง
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/10
ฉลองผ้าอาบน้ำฝน
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
2/12
ฉลองพระธรรม
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/6
ฉลองพระธาตุ
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
2/6
ฉลองไพดอกไม้
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
2/8
ฉลองมหาเวสน์
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/13
ฉลองเวชกุฎี
ธรรมะทั่วไป
1
1/8
ฉลองสร้างเสนาสนะสงฆ์
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/3
ฉลองสังฮอมธาตุ
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
2/24
ฉลองสัพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
4/35
ฉลองหอปาสาทผึ้ง
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
2/11
ชมพูบดี
นิทานพื้นบ้าน
1
4/114
เชตพน
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
2/37
ฎีกานโม
ธรรมะทั่วไป
1
1/22
ฎีกามาลัย
ธรรมะทั่วไป
1
1/20
ดูธาตุ
อื่น ๆ
1
1/4
ตำรากาเว้า
อื่น ๆ
1
1/2
ตำรายา
ยาสมุนไพร
1
10/50
ตำราเลข
อื่น ๆ
1
1/5
แต่งแก้
โหราศาสตร์
1
4/24
แต้มตาฝ้า
อื่น ๆ
1
1/6
ถวายทาน
ลัทธิพิธีกรรม
1
1/6
ถวายเทียน
อื่น ๆ
1
1/5
ทันตธาตุ
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/12
ท้าวกาดำ
นิทานพื้นบ้าน
1
5/89
ทำนายฝัน
โหราศาสตร์
1
1/4
ทิพย์มนต์
ธรรมะทั่วไป
1
1/9
ทุกข์สัจจะ
ธรรมะทั่วไป
1
3/48
เทวฑูตสูตร
พระสูตร
1
15/270
เทวดาสูตร
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
1
1/6
เทโวโรหนะสูตร
พระสูตร
1
3/52
แทนน้ำนมแม่
อื่น ๆ
1
13/456
ธรรมกถา
ธรรมะทั่วไป
1
1/13
ธรรมบท
พระอภิธรรม
1
2/60
ธรรมปัญหา
พระอภิธรรม
1
2/21
ธาตุพนม
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
6/84
ธาตุสะกุ้ง
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
7/103
นางโคสพ
นิทานพื้นบ้าน
1
1/14
นาม
ธรรมะทั่วไป
1
1/31
นามปัญญา
พระอภิธรรม
1
2/50
นิพพานสูตร
พระสูตร
1
3/37
นิสัยปาฏิโมกข์
ปกิณณกะ
1
1/23
นิสัยวินัยสังเขป
พระวินัย
1
4/91
นิสัยอาบัติ
ธรรมะทั่วไป
1
1/16
บั้นเชิญ
อื่น ๆ
1
1/6
บัวระพันธะ
ธรรมะทั่วไป
1
9/127
บาลีแปล
อื่น ๆ
1
1/4
บาลีวินัย
พระวินัย
1
1/9
บาลีสนธิ
ธรรมะทั่วไป
1
3/36
บูชา
อื่น ๆ
1
1/5
บูชาเคราะห์
อื่น ๆ
1
1/4
บูชาโชค
อื่น ๆ
1
1/4
ปฏิมากร
ธรรมะทั่วไป
1
1/24
ปฐมกับ
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
1
2/37
ปฐมสังคายนา
พระอภิธรรม
1
3/40
ปัญญบารมี
พระอภิธรรม
1
11/202
ปัญหาเทวดา
ธรรมะทั่วไป
1
6/119
ปาฏิโมกข์
ธรรมะทั่วไป
1
2/18
เปิดนรก
อื่น ๆ
1
1/5
แปดหมื่นสี่พัน
มหาชาติชาดก
1
1/10
ผญาย่อย
อื่น ๆ
1
1/6
ผูกแขน
อื่น ๆ
1
2/22
พระกึดพระทาน
นิทานพื้นบ้าน
1
6/87
พระธรรม 3 ไตร
ธรรมะทั่วไป
1
2/47
พระมาลัย
นิทานพื้นบ้าน
1
1/11
พระยาเวสน์
อื่น ๆ
1
1/6
พระยาศรีสัญชัย
นิทานพื้นบ้าน
1
1/28
พระยาศรีสัญชัย
นิทานพื้นบ้าน
1
1/28
พระยาสุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
1
3/35
พระสุทน
นิทานพื้นบ้าน
1
13/150
พราหมณาสูตร
พระสูตร
1
1/8
มรรคานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/12
มหาชนก
นิทานพื้นบ้าน
1
5/103
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
1
68/1171
มหามูล
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
10/132
มหาวิบาก
ธรรมะทั่วไป
1
1/9
มัทธุอนุโลม
ธรรมะทั่วไป
1
1/10
มาลัยโจทย์
ธรรมะทั่วไป
1
5/68
มูลกถาสนธิ
อื่น ๆ
1
1/16
มูลกัจจายนะ
อื่น ๆ
1
15/397
มูลกึด
ธรรมะทั่วไป
1
1/17
มูลนิพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
56/925
ยาแก้สะเออะ
ยาสมุนไพร
1
1/4
ยาเลือดขึ้น
ยาสมุนไพร
1
1/4
ราศีเกิด
โหราศาสตร์
1
1/4
ฤกษ์ยาม
อื่น ๆ
1
5/6
ลำผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
1
3/30
ลำสุบุณนาค
นิทานพื้นบ้าน
1
6/70
ลิ้นทอง
นิทานพื้นบ้าน
1
8/103
ลึปศูนย์
อื่น ๆ
1
1/7
โลกคดีธรรม
ธรรมะทั่วไป
1
2/39
วัณกาฬชินี
อื่น ๆ
1
1/4
วัสสูปะณายิกา
ธรรมะทั่วไป
1
1/27
วินัยพระ
พระวินัย
1
2/12
วินัยสงฆ์
พระวินัย
1
8/183
ศัพท์ปฏิโมกข์
พระวินัย
1
1/27
ศัพท์สวดมนต์น้อย
ธรรมะทั่วไป
1
4/92
ศิริมานนทสูตร
พระสูตร
1
15/355
สมาส
อื่น ๆ
1
3/39
สวดมนต์
ธรรมะทั่วไป
1
4/17
สอนสามเณร
อื่น ๆ
1
1/4
สักกคาถา
ธรรมะทั่วไป
1
2/17
สังขารสูตร
พระสูตร
1
1/16
สังคายนา
พระอภิธรรม
1
1/11
สังฮอมธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
1
24/389
สารวิชานสูตร
พระสูตร
1
1/16
สารากะวิชาสูตร
พระสูตร
1
1/33
สีมาขันธ์
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
1
2/70
สุดที่รัก
นิทานพื้นบ้าน
1
2/27
สุทธิมรรค
อื่น ๆ
1
3/37
สุวรรณหอยสังข์
นิทานพื้นบ้าน
1
1/20
สุวรรณหอยสังข์
นิทานพื้นบ้าน
1
1/21
สุวรรณหอยสังห์
นิทานพื้นบ้าน
1
1/26
สู่ขวัญม้อน
ยาสมุนไพร
1
1/6
สูตรกรรม
พระสูตร
1
1/9
สูตรขวัญ
อื่น ๆ
1
3/4
สูตรคาถาจารีต
อื่น ๆ
1
1/5
เสกข้าวสาร
อื่น ๆ
1
1/5
เสียเคราะห์
อื่น ๆ
1
6/50
เสียวสวาด
นิทานพื้นบ้าน
1
11/222
โสตัพพมาลินี
นิทานพื้นบ้าน
1
1/26
โสวัตร
นิทานพื้นบ้าน
1
7/133
หงษ์ 2 คอ
นิทานพื้นบ้าน
1
1/23
หนังสืออินทิญาณคำสอน
อื่น ๆ
1
1/2
หน้าผากไกลกระด้น
นิทานพื้นบ้าน
1
11/288
หมอดู
โหราศาสตร์
1
4/24
หมอโหรเต่า
โหราศาสตร์
1
1/6
หลาวเหล็ก
อื่น ๆ
1
1/5
อเนกชา
ไสยศาสตร์
1
1/5
อภิธรรม
พระอภิธรรม
1
143/1498
อรพัน
นิทานพื้นบ้าน
1
3/53
อริยสัจจะ
พระอภิธรรม
1
2/33
อ้อหลับตามืนตก
อื่น ๆ
1
1/4
อาการวัตสูตร
พระสูตร
1
7/84
อาขยาต
อื่น ๆ
1
1/25
อานิสงส์ต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
30/227
อาบัติขันธ์
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
2/30
อาราธนา
อื่น ๆ
1
1/5
อุณหัสสวิชัย
ธรรมะทั่วไป
1
1/10
อุโบสถ
อื่น ๆ
1
1/5
อุรังคธาตุ
พระสูตร
1
1/11
อุรังคธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
1/3