คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดศรีสง่า บ้านขี ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กาดำ
นิทานพื้นบ้าน
1
4/35
ฉลองอานิสงส์
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/6
ตำราฤกษ์เอาผัวเอาเมีย
1
1/22
ธาตุพระเจ้า
ธรรมะทั่วไป
1
1/37
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
1
1/14
ปัญญาบารมี
พระอภิธรรม
1
1/6
แปดหมื่นสี่พัน
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/102
พระเจ้าแทนน้ำนมแม่
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/12
พระธาตุพนม
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
1/20
พระวิชาสูตร
พระสูตร
1
1/25
พระสังคิณี
ธรรมะทั่วไป
1
1/6
พระสังคิณี
ธรรมะทั่วไป
1
1/6
พื้นเมือง
ธรรมะทั่วไป
1
1/13
มิลินเทศนา
ธรรมะทั่วไป
1
1/14
มูลกัจจายนะ
อื่น ๆ
1
13/480
มูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
1/10
ลำมหาชาติ 1 จบ
มหาชาติชาดก
1
13/384
โลกคดีธรรม
ธรรมะทั่วไป
1
1/32
วิสุทธิยา
พระอภิธรรม
1
1/6
สังฮอมธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
1
1/25
สาราการะวิชาสูตร
ธรรมะทั่วไป
1
1/25
สุริวงษ์
นิทานพื้นบ้าน
1
4/95
หนังสืออุบาท
ธรรมะทั่วไป
1
1/4
อาการวัตตสูตร
นิทานพื้นบ้าน
1
1/71