คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดบ้านทัน บ้านทัน ต. นาสีนวน อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กาฬเกด
นิทานพื้นบ้าน
4
1/180
แก้วหน้าม้า
นิทานพื้นบ้าน
4
10/200
คัทนาม
นิทานพื้นบ้าน
4
7/200
คัทนาม
นิทานพื้นบ้าน
4
9/198
จรรขัณฑะ
-
4
1/20
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
4
17/340,1/20
ฉลองดอกไม้
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/12
เชตุพนหลวง
นิทานพื้นบ้าน
4
1/350
ฎีกาจุลวรรค
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
4
13/286
ฎีกาเปรตวัตถุ
พระสูตร
4
20/400
ฎีกามูลกิตติ
พระวินัย
4
1/18
ฎีกาวินัยสาร
พระวินัย
4
5/60
ฎีกาอภิธรรม
พระอภิธรรม
4
7/63
เตปทุมมา
นิทานพื้นบ้าน
4
3/66
เทวดาธรรม
เทพนิยาย
4
1/15
ธรรนุสาวินัย
พระวินัย
4
1/12
ธาตุ
ประวัติศาสตร์
4
1/15
ธาตุพนม
ประวัติศาสตร์
4
3/60
นิทานพระบาง
นิทานพื้นบ้าน
4
1/20
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
4
8/160
บาลี
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
2/30
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/40
พระแก้ว
นิทานพื้นบ้าน
4
2/44
พระสิหิงส์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
4
1/20
มหาชนก
ทศชาติชาดก
4
5/100
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
4
55/1100
มูลกัจจายนะ
ประวัติศาสตร์
4
9/198
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
21/420
ยโสธรา
นิทานพื้นบ้าน
4
5/100
ลำเชตุพน
นิทานพื้นบ้าน
4
2/24
ลำพระเจ้าตัดเกศา
พุทธตำนาน
4
7/140
ลำมหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
2/44
ลำสีทน
นิทานพื้นบ้าน
4
6/132
โลกคดีธรรม
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
1/22
วิฑูรบัณฑิต
ทศชาติชาดก
4
5/110
วินัยวินิจฉัย
พระวินัย
4
2/24
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
4
5/110
ศัพท์ปาฎีโมกข์
พระวินัย
4
5/60
ศัพท์ปาราซิก
พระวินัย
4
10/150
ศัพท์มหาวรรค
ธรรมะทั่วไป
4
11/242
ศัพท์ยอดสวรรค์
ธรรมะทั่วไป
4
1/15
ศัพท์วินัยสูตรมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/24
ศัพท์อาทิกรรม
ธรรมะทั่วไป
4
1/18
สลองต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
2/20
สังคหะ
บทสวดและพิธีกรรม
4
8/160
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
4
53/1060
สิกขาบท
สังฆกรรมและพิธีกรรมสงฆ์
4
10/200
สุนทราช
นิทานพื้นบ้าน
4
2/40
สุนันทราข
นิทานพื้นบ้าน
4
2/44
สูตรมนต์
ธรรมะทั่วไป
4
2/24
สูตรมนต์กลาง
บทสวดและพิธีกรรม
4
5/75
สูตรมนต์ชัยใหญ่
บทสวดและพิธีกรรม
4
5/60
สูตรมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
4
3/45
หน้าผากไกลกระด้น
นิทานพื้นบ้าน
4
11/500
หน้าผากไกลกระด้น
นิทานพื้นบ้าน
4
11/242
หอยสังข์
นิทานพื้นบ้าน
4
5/200
หอยสังข์
นิทานพื้นบ้าน
4
5/110
อนุรุสทะ
ประวัติศาสตร์
4
4/88
อภิธรรม
พระอภิธรรม
4
29/217
อรุณวดี
นิทานพื้นบ้าน
4
6/190
อรุณวดี
นิทานพื้นบ้าน
4
6/132
อานิสงส์เถราภิเษก
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/12
อิมัมสูตร
พระสูตร
4
1/15
อุปคุต
ประวัติพระสาวก
4
4/88
เอวเมน้อย
ประวัติศาสตร์
4
1/18