คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดโพธิ์ศรี บ้านลาด ต. ศรีสุข อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กฎหมาย
กฎหมายโบราณ
4
1/20
กถาอุบาทสันติ
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/28
กรรมจร
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/12
กาดำ
นิทานพื้นบ้าน
1
4/85
กาพย์ปาฏิโมกข์
คำประพันธ์
4
1/44
กาฬเกต
นิทานพื้นบ้าน
4
7/117
กาฬเกษ
นิทานพื้นบ้าน
1
11/269
กุมารีน้อย
นิทานพื้นบ้าน
4
1/18
แก้กำเลิด
ลัทธิพิธีกรรม
4
1/5
ขันธห้า
ธรรมะทั่วไป
4
1/18
ขึ้นบ้านใหม่
ลัทธิพิธีกรรม
4
1/40
คาถาคงกระพันธ์
ไสยศาสตร์
4
1/18
คาถาต่าง ๆ
ไสยศาสตร์
4
2/16
คาถาธรรม
ธรรมะทั่วไป
1
2/77
คาถาธรรมบท
ธรรมะทั่วไป
4
1/42
คาถาภวสูตร
ธรรมะทั่วไป
4
1/35
คำกลอน
คำประพันธ์
4
1/17
คำผูกแขน
ลัทธิพิธีกรรม
4
1/12
คำสอน
นิทานพื้นบ้าน
4
1/14
คำสอนเศรษฐีคณิงหาลูก
นิทานพื้นบ้าน
4
1/16
โคลงกลอน
คำประพันธ์
4
3/38
โคลองมื้อโคลงวัน
คำประพันธ์
4
1/25
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
4
1/20
ฉลองข้าว
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/15
ฉลองข้าวจี่
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/7
ฉลองต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
2/16
ฉลองเทียนใหญ่
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/9
ฉลองนักบวช
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/17
ฉลองปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
3/56
ฉลองพระเวสน์
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/12
ฉลองมหากฐิน
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/9
ฉลองมหาธาตุ
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/12
ฉลองสรรพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/6
ฉลองสรรพนาม
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/13
ฉลองสัพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/5
ฉลองสัพพทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/8
ฉลองสิม
พระวินัย
4
1/12
ฉลองอานิสงส์เผาผี
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/9
ฉลองอานิสงส์สร้างพระไตรปิฎก
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/12
ชนะสันทราช
นิทานพื้นบ้าน
4
1/19
ชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
4/7
ชะลูชะโก
ธรรมะทั่วไป
4
1/12
ชัยใหญ่
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/15
เชตุพน
นิทานพื้นบ้าน
4
1/24
เชิญขวัญ
ลัทธิพิธีกรรม
4
1/11
ดูฤกษ์ยาม
โหราศาสตร์
4
5/81
ดูวันตัดผม
โหราศาสตร์
4
1/26
ตำนานพระบาทธาตุ
พุทธตำนาน
4
1/23
ตำราต่าง ๆ
ยาสมุนไพร
4
1/29
ตำรายา
ยาสมุนไพร
4
1/44
ตำราหมอดู
โหราศาสตร์
4
3/68
แต่งบูชาโชค
ลัทธิพิธีกรรม
4
2/31
แตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
1
2/51
ทานกถาศีลกถา
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/15
ท้าวก่ำกาดำ
นิทานพื้นบ้าน
4
2/29
ท้าวหอมผู้
นิทานพื้นบ้าน
4
1/17
ทำนายฝัน
โหราศาสตร์
4
1/9
ทิพมนต์
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/9
เทวทูตรสูตร
พระสูตร
1
7/177
เทวทูตสูตร
เทพนิยาย
4
4/69
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
4
2/24
แทนน้ำนมแม่
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/21
ธาตุสะกุ้ง
พุทธตำนาน
4
2/91
นาคเสน
นิทานพื้นบ้าน
4
5/232
นาคแสน
นิทานพื้นบ้าน
1
23/570
นางโพสขวัญชาว
นิทานพื้นบ้าน
4
1/16
นามปัญญา
พระอภิธรรม
1
2/53
นามปัญหา
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/22
นารีถวายทาน
ลัทธิพิธีกรรม
4
1/20
นิทานนกขุ่ม
นิทานพื้นบ้าน
4
1/19
บอกแต่งเครื่องบูชา
ลัทธิพิธีกรรม
4
1/11
บารมี 30 ทัศน์
พระอภิธรรม
4
4/75
บาลี
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
1/11
บาลีวินัย
พระวินัย
4
3/55
บาลีไวยกรณ์สมาสสนธิ
-
4
1/20
ปฏิโมกข์
พระวินัย
1
2/58
ปฐมกัปป์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
4
1/19
ปฐมปัญญดี
ธรรมะทั่วไป
4
1/23
ปฐมมูลลี
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
4
2/53
ปทาภาวะสูตร
พระสูตร
4
1/20
ปรมัตถ์
ธรรมะทั่วไป
4
1/23
ปลกแดกปลากสมอ
นิทานพื้นบ้าน
4
1/14
ปลาแดกปลาแข็ง
นิทานพื้นบ้าน
1
2/41
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/9
ปาฏิโมกข์
พระวินัย
4
2/32
ปาฏิโมกข์
พระวินัย
4
1/37
ปารมีคุต
พระวินัย
4
2/30
ไปเที่ยวที
-
4
1/9
พญากรุงศรีสัญชัย
นิทานพื้นบ้าน
1
2/54
พญาศรีสญชัย
นิทานพื้นบ้าน
4
1/29
พระกึดพระพาน
พุทธตำนาน
4
2/45
พระเจ้าแทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
4
2/25
พระเจ้าเลียบโลก
นิทานพื้นบ้าน
1
15/390
พระเจ้าเลียบโลก
พุทธตำนาน
4
8/179
พระธรรม 3 ไตร
ธรรมะทั่วไป
4
6/115
พระธรรมสามไตร
พระสูตร
1
7/152
พระธรรมสามไตร
ธรรมะทั่วไป
4
3/63
พระธาตุ
ประวัติศาสตร์
4
2/12
พระนางผุสดี
นิทานพื้นบ้าน
1
1/19
พระมาลัย
ประวัติพระสาวก
4
1/20
พระยาชมพูบดี
นิทานพื้นบ้าน
4
1/13
พระยาอินทร์
เทพนิยาย
4
1/21
พระวินัยขำมะโต
พระวินัย
4
1/21
พระวินัยสิกขาบท
พระวินัย
4
1/21
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
4
8/95
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
4
13/144
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
1
13/130
พระอรหันต์
นิทานพื้นบ้าน
4
1/10
พระอินทร์ใช้ชาติ
ชาดกทั่วไป
4
1/17
พระอินทร์ใช้ชาติ
ปกิณณกะ
1
2/50
พื้นธาตุ
ปกิณณกะ
1
1/13
พื้นพระยาธรรมิกราช
ตำนานปูชนียวัตถุ
4
1/12
พื้นเมืองทรางปอง
ตำนานปูชนียวัตถุ
4
1/18
ภูริพัตต์
นิทานพื้นบ้าน
4
5/104
มงคลทีปนี้
พระสูตร
4
4/99
มงคลสูตร
ธรรมะทั่วไป
4
1/32
มหาชัยประการณสูตร
ธรรมะทั่วไป
4
1/17
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
4
20/380
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
4
19/305
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
1
34/722
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
1/24
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
14/333
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
4/109
มูลกัจจายานะ
อื่น ๆ
1
10/237
มูลกิตติ
นิทานพื้นบ้าน
4
2/246
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
18/281
มูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
38/709
มูลนิพาน
ธรรมะทั่วไป
4
15/255
ยอดนิพพาน
พุทธตำนาน
4
1/13
ยามผึ้งหลวง
อื่น ๆ
4
1/8
ฤกษ์เดินทาง
โหราศาสตร์
4
1/10
ลำตั๊แตนโมคำ
นิทานพื้นบ้าน
4
1/14
ลำแตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
4
1/24
ลำนางยโสธรา
นิทานพื้นบ้าน
4
1/9
ลำบุษบา
นิทานพื้นบ้าน
4
3/46
ลำบุษบา
นิทานพื้นบ้าน
1
7/147
ลำสุทธน
นิทานพื้นบ้าน
4
2/41
ลำสุธน
นิทานพื้นบ้าน
1
3/102
ลำสูตรมนต์ใหญ่
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
2/50
ลำสูตรมนต์ใหญ่
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/23
วัตถุเปรต
ปกิณณกะ
1
2/55
วัตถุเปรต
ธรรมะทั่วไป
4
1/23
วินัยต่าง ๆ
พระวินัย
1
13/407
วินัยพระ
พระวินัย
4
1/24
วินัยสงฆ์
พระวินัย
4
2/69
วินัยสังวาส
พระวินัย
4
4/141
วินัยสังวาส
พระวินัย
4
1/30
วิสุทธิยา
พระอภิธรรม
1
1/30
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/11
ศรีมหามายา
นิทานพื้นบ้าน
1
10/237
ศรีมหามายา
ประวัติพระสาวก
4
10/253
ศิริมานนทสูตร
พระสูตร
4
13/353
เศรษฐีคนิงหาลูก
นิทานพื้นบ้าน
4
1/13
เศรษฐีคนึงหาลูก
นิทานพื้นบ้าน
1
2/40
สรรพปาฏิโมกข์
พระวินัย
4
4/70
สวดชัยใหญ่
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/9
สวดนาค
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/38
สวดนาคกับอาจารย์
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/15
สวดมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/50
สวดมนต์กลาง
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/29
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
4
38/738
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
4
18/298
สังฮอมธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
1
56/1,121
สารากวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
2/33
สินไซ
นิทานพื้นบ้าน
4
2/25
สิริสากุมาร
นิทานพื้นบ้าน
4
2/51
สุนันทราช
นิทานพื้นบ้าน
4
1/12
สุริวงศ์
นิทานพื้นบ้าน
4
5/112
สุริวงษ์
นิทานพื้นบ้าน
1
10/282
สุวรรณจักร
นิทานพื้นบ้าน
4
1/19
สู่ขวัญข้าว
ลัทธิพิธีกรรม
4
1/10
สู่ขวัญคน
ลัทธิพิธีกรรม
4
2/27
สูญโยสูตร
ธรรมะทั่วไป
4
1/24
สูตรขวัญบายศรีต่าง ๆ
ลัทธิพิธีกรรม
4
1/15
สูตรชาตา
โหราศาสตร์
4
2/31
เสดาะห์เคราะห์
ไสยศาสตร์
4
1/41
เสียเคราะห์
ไสยศาสตร์
4
3/104
หนังสืออุบาท
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/6
หน้าผากไกลกระด้น
นิทานพื้นบ้าน
1
17/486
หน้าผากไกลกระด้น
นิทานพื้นบ้าน
4
8/203
โหราศาสตร์
โหราศาสตร์
4
2/52
อรพิน
นิทานพื้นบ้าน
1
1/32
อรพิม
นิทานพื้นบ้าน
4
1/18
อรพิม
นิทานพื้นบ้าน
4
1/19
อรหันต์ตาเจ้า
นิทานพื้นบ้าน
4
4/54
อรุณวดี
นิทานพื้นบ้าน
4
1/17
อัตถังติสาม
ธรรมะทั่วไป
4
1/24
อันนี้ปุณนาค
พระวินัย
4
1/37
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/26
อุณนาคสนธิ
พระวินัย
4
1/26
อุณหัสวิชัย
นิทานพื้นบ้าน
4
3/27
อุตมะอุดมมหาฤกษ์ยาม
โหราศาสตร์
4
1/17
อุปคุต
ประวัติพระสาวก
4
1/21