คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดบ้านเขวาโดน บ้านเขวาโดน ต. นาสีนวน อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
มูลกัจจายนะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/37
ยอดกัมปัฎฐาน
ธรรมะทั่วไป
7
1/35
ยอดคำสอน
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/31
วิบัติ (หนังสือก้อม)
ธรรมะทั่วไป
7
1/14
ศัพท์กรรมวาจา
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/20
ศัพท์สวดมนต์
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/56