คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดธรรมนิมิตร บ้านแหย่ง ต. นาสีนวน อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กลอนสาร
คำประพันธ์
7
1/12
เกณฑ์ฟ้าฝน
สัทธิพิธีกรรม
7
1/13
ครองเมือง
สัทธิพิธีกรรม
7
1/17
ครองวัด
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/6
คำสาร
อื่น
7
1/40
ตำราดูฤกษ์ยาม
โหราศาสตร์
7
4/42
ตำราผีกิน
สัทธิพิธีกรรม
7
1/7
ตำราหมอดู
โหราศาสตร์
7
3/63
แต่งแก้
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/9
ท้าวคำสอน
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/34
ธรณ๊สาร
อื่น ๆ
7
1/12
บายศรีน้อย
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/15
บูชาตัวเผิ่ง
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/18
ป่าวเทวดา
สัทธิพิธีกรรม
7
2/32
ผูกแขน
สัทธิพิธีกรรม
7
1/7
พรมชาติ
ตำนานพุทธศาสนา
7
1/49
มหาชาติ
พระวินัย
7
5/80
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
7
2/22
สู่ขวัญบายศรี
บทสวดและพิธีกรรม
7
4/66
สูตรพันก้อน
พระสูตร
7
1/19
สูตรสมมติ
พระสูตร
7
1/29
เสียเคราะห์
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/8
อุบาทขันตี
สัทธิพิธีกรรม
7
1/4