คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดชัยมงคล บ้านหวาย ต. นาสีนวน อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กราบพระเจ้า (หนังสือก้อม)
พุทธตำนาน
7
1/19
แก้เหตุแก้หลวง (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/5
แก้อุบาท (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
7
2/58
ครองวัด
สังฆกรรมหรือพิธีกรรม
7
1/4
คัทนาม
นิทานพื้นบ้าน
7
2/31
คาถาจอดหมั่นน้ำนมต์ (หนังสือก้อม)
ไสยศาสตร์
7
1/9
คาถาจุงคุลี (หนังสือก้อม)
ไสยศาสตร์
7
1/6
โคลงข้าวใส่น้ำ (หนังสือก้อม)
ตำนานพุทธศาสนา
7
1/6
โคลงและฤกษ์วัน (หนังสือก้อม)
ตำนานพุทธศาสนา
7
1/21
จันทมุด
นิทานพื้นบ้าน
7
1/116
จุนทสูกริสูตร
ชาดกทั่วไป
7
1/12
เจนต่าง ๆ (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/6
ใจเป็นใจตาย (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/24
ฉลองข้าวเป็นทาน
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/4
ฉลองปิฎก
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/5
ชนะสันทะ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/17
ดูโชคชะตา (หนังสือก้อม)
โหราศาสตร์
7
1/24
ดูนาคให้น้ำและบอกสังขยา (หนังสือก้อม)
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/16
ดูฤกษ์ยาม (หนังสือก้อม)
โหราศาสตร์
7
3/44
ตำรายา (หนังสือก้อม)
ยาสมุนไพร
7
1/13
แต่งแก้ (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
7
3/29
เทวฑูตสูตร
เทพนิยาย
7
1/6
แทนน้ำนมแม่
นิทานพื้นบ้าน
7
1/16
นางโพสพ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/12
บรรพกิจ (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/13
บัวระพันธะ
นิทานพื้นบ้าน
7
5/42
บาลีพระเจ้า (หนังสือก้อม)
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
2/51
บาลีไวยากรณ์สนธิ
คัมภีร์ภาษาบาลี
7
1/16
บูชาเคราะห์ (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/7
บูชาโชค (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/10
บูชาโชคและตัวเพิ่งตัวเสวย (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/18
บูชาตัวเพิ่งตัวเสวย (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/17
บูชาต่าง ๆ (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/11
บูชาเทวดา (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/5
ปัญญาบารมี
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/4
ปาฏิโมกข์
พระวินัย
7
1/21
พรมชาติกำเลิด (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/38
พื้นเมือง
ประวัติศาสตร์
7
1/15
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
7
2/24
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
3/45
มูลกึด
พุทธตำนาน
7
1/17
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
7
8/102
ยอดมุข
นิทานพื้นบ้าน
7
1/25
ยาผี (หนังสือก้อม)
ไสยศาสตร์
7
1/21
วินัย
พระวินัย
7
1/98
สรรพปาฏิโมกข์
พระวินัย
7
1/99
สะเดาะเคราะห์ (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/6
สะเดาะเคราะห์ฝ่ายราหู (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/4
สังฆมหา
ธรรมะทั่วไป
7
1/8
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
7
9/142
สาราการวิชาสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/13
สินไซ
นิทานพื้นบ้าน
7
1/360
สุดที่อ่าว (หนังสือก้อม)
7
1/27
สุทธิมรรค
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/11
สู่ขวัญนาค (หนังสือก้อม)
สังฆกรรมหรือพิธีกรรม
7
1/9
สูตรมนต์น้อย
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/23
เสียเคราะห์ (หนังสือก้อม)
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/6
หนังสือฉลอง
อานิสงส์ต่าง ๆ
7
1/9
หน้าผากไกลกระด้น
นิทานพื้นบ้าน
7
1/20
หมอดู (หนังสือก้อม)
โหราศาสตร์
7
2/29
ให้พรปราสาทผึ้ง (หนังสือก้อม)
ลัทธิพิธีกรรม
7
1/5
อภิธรรม
พระอภิธรรม
7
11/94
อาการวัตตสูตร
บทสวดและพิธีกรรม
7
1/19
โอวาทปาฏโมกข์
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
7
1/9